Tichá adorace

Příležitost modlit se v tichu před Pánem v Eucharistii:

od 28.1. do 5.3.2023

sobota, 28.1.2023 18:00 - 19.00
sobota, 4.2. .2023 18:00 - 19:00
sobota, 18.2.2023 18:00 - 19:00
neděle, 19.2.2023 18:15 - 19:00
sobota, 25.2.2023 18:00 - 19:00
neděle, 26.2.2023 18:15 - 19:00
sobota, 4.3.2023 18:00 - 19:00
neděle, 5.3.2023 18:15 - 19:00

Aktuální pořad bohoslužeb

V době od 29.1. - 26.2. 2023

Srdečně zveme k tiché modlitbě vždy sobotu - příležitost k tiché adoraci, (příp. svatému přijímání, svátosti smíření) od 18:00 - 19:00 a také v neděli od 18:15-19:00 hod. (aktuální termíny naleznete na odkaze "tichá adorace").

Děkuji za vstřícnost a vzájemný respekt. + Marek Jargus

29.1.

4. neděle v mezidobí

9:00

za Drahoslava Kozla, živou a zemřelou rodinu

1.2.

-

17:05

za zemřelou maminku paní Píšalovou, za zemřelou rodinu Gomolovou  a Píšalovou a za duše v očistci

2.2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu

17:05

za Martu Buchtovou, manžela Břetislava, za celou živou a zemřelou rodinu Buchtovou

3.2.

Sv. Blažeje

17:05

za živé a zemřelé členy Živého růžence z Bartovic

5.2.

5. neděle v mezidobí

9:00 za Štěpánku Mertovou, manžela Františka, syna Aloise, manželku Pavlínu, vnuka Jiřího a sestru Vlastu
12.2.

6. neděle v mezidobí

9:00 na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
17.2.

-

17:05 za Jiřího Jabůrka, rodiče z obou stran, rodinu Borýskovou, za duše v očistci a na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobra a ochranu Panny Marie
19.2.

7. neděle v mezidobí

9:00

za rodiče a Radka Češku

22.2.

Popeleční středa

17:05 za dar obrácení pro celou farnost
24.2.

 

17:05 za živé a zemřelé členy Živého růžence z Radvanic
26.2.

1. neděle postní

9:00 za Lumíra Adamuse, za živou a zemřelou rodinu s prosbou k Panně Marií o dar zdraví a ochranu pro celou rodinu

Menu

Fotogalerie


int(1)