Aktuální pořad bohoslužeb

V době od 1.7.  - 26.8. 2018

1.7.

13. neděle v mezidobí

9:00

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobra s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie do dalších let

2.7.

- na faře

8:30

Za farní společenství

4.7.

Památka sv. Prokopa

17:05

Za rodinu Pecnovou a Buchtovou

5.7.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

9:00

Za živé a zemřelé členy Živého růžence z Bartovic

6.7.

Sv. Marie Goretti

17:05

Vlastní úmysl

8.7.

14. neděle v mezidobí

9:00

Za Františka Kohuta, rodinu Svatou, Kohutovou a Kotasovou

9.7.

- na faře

8:30

Za farní společenství

11.7.

Svátek sv. Benedikta

17:05

Vlastní úmysl

13.7.

Sv. Jindřicha

17:05

Za živé a zemřelé členy Živého růžence z Radvanic

15.7.

15. neděle v mezidobí

9:00  Za manžela Milana, dceru Alenku, za rodiny Judákovou, Šafarčíkovou, Lindovskou a duše v očistci

18.7.

17:05  Za farní společenství

20.7.

-

17:05  Za Břetislava Buchtu a rodiče z obou stran
22.7. 16. neděle v mezidobí  9:00 Za zemřelou Vlastu Danielovou a jejího otce Josefa Daniela
23.7. - na faře 8:30 Za farní společenství
29.7. 17. neděle v mezidobí 9:00

Za Václava Jaroše, za celou živou a zemřelou rodinu Jarošovou a duše v očistci

5.8. 18. neděle v mezidobí 9:00

Za živé a zemřelé členy Živého růžence z Radvanic

10.8. Svátek sv. Vavřince 17:05  Za Marii Kuchařovou k nedožitým 90-tým narozeninám
12.8. 19. neděle v mezidobí 9:00  Za Boženu Šimákovou, manžela děti, vnoučata, pravnoučata, duše v očistci s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu
13.8.  - na faře  8:30  Za farní společenství
15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 17:05   Za Břetislava Buchtu a rodiče z obou stran
17.8.  - 17:05   vlastní úmysl
19.8. 20. neděle v mezidobí 9:00

Za Annu Lyčkovou, manžela Václava, rodiče z obou stran, za všechny zemřelé příbuzné a známé a na poděkování Pánu Bohu a Panně Marií za přijatá dobra, s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu

20.8. Památka sv. Bernarda 8:30   Za farní společenství
22.8. Památka P. Marie Královny 17:05  Za živé a zemřelé členy Živého růžence z Bartovic
24.8. Svátek sv. Bartoloměje 17:05

Za Jiřího Jabůrka, rodiče z obou stran, rodinu Borýskovou, za duše v očistci a na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobra a ochranu Panny Marie

26.8.  21. neděle v mezidobí 9:00  Za Alenku Sýkorovou, rodiče, rodinu Vojdákovou a za rodiče na Slovensku

VÁNOCE 2017

 Štědrý den: Vigilie Narození Páně - neděle

24.12. 2017           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

      

Slavnost Narození Páně - pondělí

25.12. 2017      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od V. Kmenta

Svátek sv. Štěpána - úterý

26.12. 2017   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - neděle

 31.12. 2017           9:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2017

Velikonoce 2017 - farnost

Květná neděle, 9.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

 

Zelený čtvrtek, 14.4.       

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

 

Velký Pátek, 15.4.

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

 

Bílá sobota, 16.4.

12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 17.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

Pondělí v Oktávu velikonočním, 18.4.

                   9:00 hod. – Mše svatá

Pravidelné bohoslužby

Upozorňujeme na možnost změny pravidelného rytmu bohoslužeb. Aktuální stav pravidelně zveřejňujeme na webu. V případě pochybností si vše můžete ověřit na mobilním čísle: 604 877 253

neděle

9:00

farní kostel

pondělí

8:30

fara

středa

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

pátek

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

Menu

Fotogalerie