Aktuální pořad bohoslužeb

V době od 22.10. - 29.10. 2017

neděle 22.10. 29. neděle v mezidobí - misijní 9:00

Za zemřelého Karla a Jiřího Bonka, živou a zemřelou rodinu Bonkovou a Čerkovskou

pondělí 23.10.

- fara 8:30

Za farní společenství

středa 25.10. 17:05

Za Ludmilu Kubíčkovou, za živé a zemřelé členy rodiny Kubíčkové, Kociánové a Štefanovské, za pomoc a ochranu Boží na přímluvu Panny Marie za zlepšení tělesného i duševního zdraví členů rodiny a za duše v očistci

pátek  27.10.

-

17:05

Za Václava Lyčku, manželku Annu, rodiče z obou stran, sourozence, za všechny zemřelé příbuzné a za duše v očistci

neděle 29.10.

30 neděle v mezidobí 

9:00

Za Jiřího Jabůrka, rodiče z obou stran, za duše v očistci a na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobra a ochranu Panny Marii

 

Velikonoce 2017 - farnost

Květná neděle, 9.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

 

Zelený čtvrtek, 14.4.       

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

 

Velký Pátek, 15.4.

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

 

Bílá sobota, 16.4.

12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 17.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

Pondělí v Oktávu velikonočním, 18.4.

                   9:00 hod. – Mše svatá

Pravidelné bohoslužby

Upozorňujeme na možnost změny pravidelného rytmu bohoslužeb. Aktuální stav pravidelně zveřejňujeme na webu. V případě pochybností si vše můžete ověřit na mobilním čísle: 604 877 253

neděle

9:00

farní kostel

pondělí

8:30

fara

středa

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

pátek

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

Menu

Fotogalerie