Aktuální pořad bohoslužeb

V době od 9.5. - 30.5. 2021

Od 26.4.2021 není nutno se zapisovat na nedělní bohoslužby v 8:00 a v 9.30 hod., ostatní hygienická pravidla stále platí.. 

Všichni farníci mají každou sobotu příležitost k tiché adoraci, svatému přijímání, svátosti smíření od 18:00 - 19:00 hod.

Děkuji za vstřícnost a vzájemný respekt. + Marek Jargus

9.5.

6. neděle velikonoční 8:00 za Františka Slívu a dvě manželky

9.5.

6. neděle velikonoční 9:30 za farní společenství

10.5.

- v kostele 7:30

vlastní úmysl

12.5.

- v kostele 17:05 vlastní úmysl

13.5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně 17:05

za živé a zemřelé členy Živého růžence z Bartovic

14.5.

Svátek sv. Matěje 17:05

za + Milana Běláka a na poděkování za celou rodinu

16.5.

7. neděle velikonoční

8:00

za Marií a Oldřicha Kuchařovy, rodiče z obou stran a za celou živou a zemřelou rodinu

16.5. 7. neděle velikonoční 9:30 za farní společenství
17.5. - v kostele 7:30 vlastní úmysl
19.5.

- v kostele

17:05 za nemocné a zdravotníky
21.5.

- v kostele

17:05 za dar jednoty, pokoje a smíření
23.5.

Slavnost Seslání Ducha svatého

8:00

za mladé lidi ve farnosti

23.5.

Slavnost Seslání Ducha svatého

9:30 za vylití Ducha svatého na celou farnost
24.5.

Památka Panny Marie, Matky církve

7:30 vlastní úmysl
26.5.

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

17:05 za zemřelého manžela a rodiče
28.5.

- v kostele

17:05 za živé a zemřelé členy Živého růžence z Radvanic
30.5.

Slavnost Nejsvětější Trojice 

8:00  za živou a zemřelou rodinu Šimákovou, Hrbáčkovou a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
30.5.

Slavnost Nejsvětější Trojice

9:30 za farní společenství 

Velikonoce 2021

 Na všechny bohoslužby je potřeba se přihlásit – limit je 25 účastníků!

(písemně v kostele nebo mob. 604877253)

  

Pondělí Svatého týdne, 29.3.

16 -17:00 hod.   Velikonoční svátost smíření (P. Dominik Partyka)

Zelený čtvrtek, 1.4.          

18:00 hod.         Památka Večeře Páně (pro přihlášené)

19 -20:00 h.       Adorace v Getsemanech (možnost sv. přijímání)

 

Velký Pátek, 2.4.

den přísného postu

14:15 hod.         Křížová cesta

15:00 hod.         Památka Umučení Páně (pro přihlášené)

16 – 18:00 h.      Tichá modlitba u kříže (možnost sv. přijímání) 

 

Bílá sobota, 3.4.

13 – 19:00 h.      Tichá adorace u Božího hrobu

 20:00 hod.         Velikonoční vigilie     (pro přihlášené)         

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 4.4.

8:00 hod.         Mše svatá ze slavnosti (pro přihlášené)

9:30 hod.         Mše svatá ze slavnosti (pro přihlášené)

Vánoce 2020

4. stupeň protiepidemických opatření

Kapacita bohoslužeb je max. 50 účastníků!

 

Štědrý den – 24.12.2020

7:30                     mše svatá

8:00 – 10:00        betlémské světlo

15:00                   Vánoční mše svatá – pro přihlášené!!!

20:30 – 22:00      soukromá modlitba a návštěva betléma

                                                                                   

Slavnost Narození Páně – 25.12.2020

8:00                     Mše svatá za Radvanice a Bartovice

9:30                     Mše svatá za farnost

 

Svátek sv. Štěpána – 26.12.2020

8:00                     Mše svatá (zapsaný úmysl)      

9:30                     Mše svatá za pronásledované křesťany

5. stupeň protiepidemických opatření

Kapacita bohoslužeb je max. 25 účastníků!

 

Svátek Svaté rodiny – 27.12.2020 

8:00                     Mše svatá (zapsaný úmysl + pozvaní)

9:30 - 11:00         Adorace + svaté přijímání (soukromě) 

         

Silvestr – 31.12.2020

16:00                   Mše svatá se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2020!

                           (pro přihlášené - max. 25 osob)

Slavnost Matky Boží, Panny Marie - 1.1.

8:00                   Mše svatá (pro přihlášené - max. 25 osob)

9:30 - 11:00       Tichá adorace a svaté přijímání

Velikonoce 2020

Všechny bohoslužby probíhají soukromě bez účasti veřejnosti jen s nejnutnější asistencí podle pokynů otce biskupa (a liturgické komise ČBK).

http://www.liturgie.cz/clanky/a/velikonoce-2020-vademecum-pro-kneze

Květná neděle, 5.4.

9:00 hod. - Mše svatá

Zelený čtvrtek, 9.4.

15:00 -17:00 hod. - kostel je otevřen k soukromé tiché modlitbě

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

Velký Pátek, 10.4. 

den přísného postu

13:00 - 15:00 hod. - kostel otevřen k soukromé tiché modlitbě

15:30 hod. – Křížová cesta (přímý přenos přes Facebook stránky farnosti) https://www.facebook.com/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1-farnost-Ostrava-Radvanice-112976218727149/

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

Bílá sobota, 11.4.

14:00 - 18:00 hod. – kostel otevřen k soukromé tiché modlitbě

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 12.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

10:30 -12:00 hod. - kostel otevřen k soukromé tiché modlitbě

VÁNOCE 2019

Štědrý den: Vigilie Narození Páně - úterý

24.12. 2019           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

      

             

Slavnost Narození Páně - středa

25.12. 2019      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od J.J. Ryby

Svátek sv. Štěpána - čtvrtek

26.12. 2019   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Svátek Svaté rodiny - neděle

29.12. 2019 9:00 hod. - Mše svatá

                                obnova manželských slibů

Silvestr - úterý

31.12. 2019           16:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2019

Slavnost Panny Marie, Matky Boží – středa

1.1.2020 9:00 hod - Mše svatá 

na začátku Nového roku 2020

 

 

Velikonoce 2019

Květná neděle, 14.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

Zelený čtvrtek, 18.4.

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále 

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

Velký Pátek, 19.4. 

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta 

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

Bílá sobota, 20.4.

            12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

Velikonoční Triduum doprovází zpěvem schola mladých.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 21.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

            Chrámový sbor: Missa Loretta, op.3 (V. Říhovský) a Regina coeli (O. Horník) 

Pondělí v Oktávu velikonočním, 22.4.

9:00 hod. – Mše svatá

 

VÁNOCE 2018

Štědrý den: Vigilie Narození Páně - pondělí

24.12. 2018           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

                

Slavnost Narození Páně - úterý

25.12. 2018      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od A . Hradila

Svátek sv. Štěpána - středa

26.12. 2018   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - pondělí

 31.12. 2018           16:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2018

Slavnost Panny Marie, Matky Boží – úterý

1.1.2019 9:00 hod - Mše svatá 

na začátku Nového roku 2019

 

VÁNOCE 2017

 Štědrý den: Vigilie Narození Páně - neděle

24.12. 2017           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

      

Slavnost Narození Páně - pondělí

25.12. 2017      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od V. Kmenta

Svátek sv. Štěpána - úterý

26.12. 2017   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - neděle

 31.12. 2017           9:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2017

Velikonoce 2017 - farnost

Květná neděle, 9.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

 

Zelený čtvrtek, 14.4.       

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

 

Velký Pátek, 15.4.

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

 

Bílá sobota, 16.4.

12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 17.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

Pondělí v Oktávu velikonočním, 18.4.

                   9:00 hod. – Mše svatá

Menu

Fotogalerie