Tichá adorace

Příležitost modlit se v tichu před Pánem v Eucharistii:

S možností svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem.

V sobotu také s možností přijmout během adorace svaté přijímání.

od 11.5. do 9.6.2024

sobota, 11.5.2024 18:00 - 19.00
sobota, 18.5..2024 18:15 - 19:30
neděle, 19.5.2024 18:15 - 19:00
sobota, 25.5.2024 17:00 - 20:00 modlitební večer za biřmovance ... adorace bude společná jako součást akce
neděle, 26.5.2024 18:15 - 19:00
pátek, 31.5.2024 17:45 - 19:00 zpovědní čas pro biřmovance
sobota, 1.6.2024 18:00 - 19:00
pátek, 7.6.2024 16:00 -17:00
sobota, 8.6.2024 18:00 - 19:00

neděle, 9.6.2024

18:00 - 19:00

Aktuální pořad bohoslužeb

V době od 12.5.  - 9.6. 2024

Srdečně zveme k tiché modlitbě vždy sobotu - příležitost k tiché adoraci, (příp. svatému přijímání, svátosti smíření) od 18:00 - 19:00 a také v neděli od 18:15-19:00 hod. (aktuální termíny naleznete na odkaze "tichá adorace").

Děkuji za vstřícnost a vzájemný respekt. + Marek Jargus

12.5.

7. neděle velikonoční

9:00

za Marií a Oldřicha Kuchařovy, jejich rodiče a za celou živou a zemřelou rodinu

15.5.

17:05 za  živé a zemřelé členy Živého růžence z Bartovic
18.5.

Vigilie svatodušní - letnice

17:30 za biřmovance a celé farní společenství
19.5.

Slavnost Seslání Ducha svatého

9:00 za Miroslavu a Jaroslava Pytlíkovy, jejich rodiče a za celou živou a zemřelou rodinu
20.5.

Památka Panny Marie, Matky církve

7:15

fara

za farní společenství
22.5.

Sv. Rity z Cascie

17:05 za vnitřní uzdravení a za nemocnou osobu
24.5.

17:05 vlastmí úmysl
26.5.

Slavnost Nejsvětější Trojice

9:00

za manžela, rodiče, celou živou a zemřelou rodinu

27.5.

- na faře

7:15

za farní společenství

29.5.

Sv. Pavla VI., papeže

17:05

za  živé a zemřelé členy Živého růžence z Radvanic

30.5.

Slavnost Těla a Krve Páně

17:05

za zemřelou Boženu Šimákovou, manžela a duše v očistci

31.5.

Svátek Navštívaní Panny Marie

17:05

za Petra Hlistu a za živou a zemřelou rodinu

2.6.

9. neděle v mezidobí

9:00 za biřmovance - svátost biřmování
3.6.

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

7:15

fara

za farní společenství
7.6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

17:05 za  živé a zemřelé členy Živého růžence z Bartovic
9.6.

10. neděle v mezidobí

9:00 za Marii Slonkovou a za rodinu Slonkovou a Mertovou

Velikonoce 2024

Květná (pašijová) neděle, 24.3.

    9:00                    mše svatá (žehnání ratolestí a četba pašijí)

Zelený čtvrtek, 28.3.        

      9:00                    Missa chrismatis (katedrála)

     18:00                  Památka Večeře Páně – mše svatá

     19 -21:00           Tichá adorace v Getsemanech

 

Velký Pátek, 29.3. - den přísného postu

14:15                  Křížová cesta

15:00                  Památka Umučení Páně – Velkopáteční obřady

16 – 18:00          Tichá modlitba u kříže 

 

Bílá sobota, 30.3.

12 – 20:00          Tichá adorace u Božího hrobu

         20:30         Velikonoční vigilie     

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 31.3.

         9:00                   Mše svatá ze slavnost

 

Pondělí velikonoční, 1.4.

         9:00 hod.           Mše svatá

 

Všechna velikonoční biblická čtení naleznete na www.liturgie.cz/misal.

Menu

Fotogalerie


int(1)