Aktuální pořad bohoslužeb

V době od 13.5.  - 27.5. 2018

13.5.

7. neděle velikonoční - Slavnost Nanebevstoupení Páně

9:00

Za Boženu Šimákovou, manžela, zetě, tři syny, dvě snachy, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

14.5.

Svátek sv. Matěje

8:30

Za farní společenství

16.5.

Svátek sv. Jana Nepomuckého

17:05

Za zemřelé rodiče z obou stran, sourozence a duše v očistci

18.5.

-

17:05

Za živou a zemřelou rodinu Furmančíkovou, Pěkníkovou a na poděkování Pánu Bohu

20.5.

Slavnost seslání Ducha svatého

9:00

Za biřmovance naší farnosti

21.5.

- na faře

8.30

Za farní společenství

23.5.

 -

17:05

Za živé a zemřelé členy Živého růžence z Bartovic

25.5.

-

17:05

Za Adama Horvátha

27.5.

Slavnost Nejsvětější Trojice

9:00

Za Adolfu Kozlovou u příležitosti nedožitých 100 let

VÁNOCE 2017

 Štědrý den: Vigilie Narození Páně - neděle

24.12. 2017           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

      

Slavnost Narození Páně - pondělí

25.12. 2017      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od V. Kmenta

Svátek sv. Štěpána - úterý

26.12. 2017   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - neděle

 31.12. 2017           9:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2017

Velikonoce 2017 - farnost

Květná neděle, 9.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

 

Zelený čtvrtek, 14.4.       

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

 

Velký Pátek, 15.4.

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

 

Bílá sobota, 16.4.

12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 17.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

Pondělí v Oktávu velikonočním, 18.4.

                   9:00 hod. – Mše svatá

Pravidelné bohoslužby

Upozorňujeme na možnost změny pravidelného rytmu bohoslužeb. Aktuální stav pravidelně zveřejňujeme na webu. V případě pochybností si vše můžete ověřit na mobilním čísle: 604 877 253

neděle

9:00

farní kostel

pondělí

8:30

fara

středa

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

pátek

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

Menu

Fotogalerie