Aktuální pořad bohoslužeb

V době od 2.12.  - 23.12. 2018

2.12.

1. neděle adventní

9:00

za děti a mladé lidi ve farnosti

3.12.

Památka sv. Františka Xaverského

8:30

vlastní úmysl

5.12.

- na faře

17:05

za živé a zemřelé členy Živého růžence z Radvanic

7.12.

Památka sv. Ambrože

17:05

za Marii Pecnovou

8.12.

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

9:00

za farní společenství

9.12.

2. neděle adventní

9:00 

Za rodinu Gregrovou a Šnapkovou a za duše v očistci

10.12.

- na faře

8:30

za farní společenství

12.12.

- na faře

17:05

za vnitřní uzdravení

14.12.

Památka sv. Jana od Kříže

17:05

za živé a zemřelé členy Živého růžence z Bartovic

16.12. 3. neděle adventní  9:00

za Jiřího Jabůrka, rodiče z obou stran, rodinu Borýskovou, za duše v očistci a na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobra a ochranu Panny Marie

17.12. - na faře 8:30 Za farní společenství
19.12. - na faře 17:05

Za Emílii Buchtovou

21.12. - na faře 17:05

Za Jiřího Jabůrka, rodiče z obou stran, rodinu Borýskovou, za duše v očistci a na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobra a ochranu Panny Marie

23.12. 4. neděle adventní 9:00 

Za Petra Hlístu

VÁNOCE 2018

Štědrý den: Vigilie Narození Páně - pondělí

24.12. 2018           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

                

Slavnost Narození Páně - úterý

25.12. 2018      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od A . Hradila

Svátek sv. Štěpána - středa

26.12. 2018   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - pondělí

 31.12. 2018           16:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2018

Slavnost Panny Marie, Matky Boží – úterý

1.1.2019 9:00 hod - Mše svatá 

na začátku Nového roku 2019

 

VÁNOCE 2017

 Štědrý den: Vigilie Narození Páně - neděle

24.12. 2017           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

      

Slavnost Narození Páně - pondělí

25.12. 2017      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od V. Kmenta

Svátek sv. Štěpána - úterý

26.12. 2017   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - neděle

 31.12. 2017           9:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2017

Velikonoce 2017 - farnost

Květná neděle, 9.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

 

Zelený čtvrtek, 14.4.       

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

 

Velký Pátek, 15.4.

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

 

Bílá sobota, 16.4.

12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 17.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

Pondělí v Oktávu velikonočním, 18.4.

                   9:00 hod. – Mše svatá

Pravidelné bohoslužby

Upozorňujeme na možnost změny pravidelného rytmu bohoslužeb. Aktuální stav pravidelně zveřejňujeme na webu. V případě pochybností si vše můžete ověřit na mobilním čísle: 604 877 253

neděle

9:00

farní kostel

pondělí

8:30

fara

středa

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

pátek

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

Menu

Fotogalerie