Aktuální pořad bohoslužeb

V době od 2.6.  - 30.6. 2019

2.6.

7. neděle velikonoční

9:00

za Petra Hlístu

3.6.

Památka sv. Karla Lwangy

8:30

za Ludvíka Furmančíka, za Marii a Albínu Podešvovou, za duše v očistci

7.6.

-

17:05

za Boženu Šrámkovou a její rodiče Ludvíka a Adélu

9.6.

Slavnost Seslání Ducha svatého

9:00

za rodiče Antonína Stachovského, manželku Alžbětu, syna Jaromíra a živou rodinu

10.6.

Památka Panny Marie, Matky církve

8:30

za farní společenství

12.6.

Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové

17:05

za rodinu Pecnovou

14.6.

-

17:05

za živé a zemřelé členy Živého růžence z Radvanic

16.6. Slavnost Nejsvětější Trojice  9:00

za Miroslavu a Jaroslava Pytlíkovy, jejich rodiče a za celou živou a zemřelou rodinu

17.6. - na faře 8:30

za farní společenství

19.6. - 17:05

za Mikuláše Bandyho

20.6. Slavnost Těla a krve Páně 17:05

za Františka Slívu a dvě manželky

21.6. Památka sv. Aloise Gonzagy 17:05  za živé a zemřelé členy Živého růžence z Bartovic
23.6. 12. neděle v mezidobí 9:00

za Karla Hrbáčka, rodiče z obou stran, rodinu Machalovou, Bilovou, Hajdíkovou a duše v očistci

24.6. Slavnost sv. Jana Křtitele 8:30

poděkování za dar povolání

26.6. - 17:05

za farní společenství

28.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 17:05

za Václava Lyčku, manželku Annu, rodiče z obou stran, sourozence a za všechny zemřelé příbuzné a známé

29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 8:00

za Annu Horňákovou a všechny živé i zemřelé členy rodiny

30.6. 13. neděle v mezidobí 9:00 

za Adélu a Ludvíka Matuškovy, rodiče a sourozence z obou stran

Velikonoce 2019

Květná neděle, 14.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

Zelený čtvrtek, 18.4.

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále 

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

Velký Pátek, 19.4. 

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta 

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

Bílá sobota, 20.4.

            12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

Velikonoční Triduum doprovází zpěvem schola mladých.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 21.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

            Chrámový sbor: Missa Loretta, op.3 (V. Říhovský) a Regina coeli (O. Horník) 

Pondělí v Oktávu velikonočním, 22.4.

9:00 hod. – Mše svatá

 

VÁNOCE 2018

Štědrý den: Vigilie Narození Páně - pondělí

24.12. 2018           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

                

Slavnost Narození Páně - úterý

25.12. 2018      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od A . Hradila

Svátek sv. Štěpána - středa

26.12. 2018   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - pondělí

 31.12. 2018           16:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2018

Slavnost Panny Marie, Matky Boží – úterý

1.1.2019 9:00 hod - Mše svatá 

na začátku Nového roku 2019

 

VÁNOCE 2017

 Štědrý den: Vigilie Narození Páně - neděle

24.12. 2017           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

      

Slavnost Narození Páně - pondělí

25.12. 2017      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od V. Kmenta

Svátek sv. Štěpána - úterý

26.12. 2017   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - neděle

 31.12. 2017           9:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2017

Velikonoce 2017 - farnost

Květná neděle, 9.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

 

Zelený čtvrtek, 14.4.       

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

 

Velký Pátek, 15.4.

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

 

Bílá sobota, 16.4.

12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 17.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

Pondělí v Oktávu velikonočním, 18.4.

                   9:00 hod. – Mše svatá

Pravidelné bohoslužby

Upozorňujeme na možnost změny pravidelného rytmu bohoslužeb. Aktuální stav pravidelně zveřejňujeme na webu. V případě pochybností si vše můžete ověřit na mobilním čísle: 604 877 253

neděle

9:00

farní kostel

pondělí

8:30

fara

středa

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

pátek

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

Menu

Fotogalerie