Aktuální pořad bohoslužeb

V době od 10.12. - 17.12. 2017

10.12. 

2. neděle adventní 9:00

Za Oldřicha Kuchaře, rodiče, bratra a celou živou a zemřelou rodinu

11.12.

- na faře

8:30

za farní společenství

13.12.

Památka sv. Lucie

(na faře)

17:05

Vlastní úmysl

15.12.

- na faře

17:05

Za +Marii Koběrskou, rodiče a její živou rodinu

16.12.

 

10:00

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

17.12.

3. neděle adventní

9:00

 Za Petra Hlístu a celou živou a zemřelou rodinu

Velikonoce 2017 - farnost

Květná neděle, 9.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

 

Zelený čtvrtek, 14.4.       

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

 

Velký Pátek, 15.4.

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

 

Bílá sobota, 16.4.

12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 17.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

Pondělí v Oktávu velikonočním, 18.4.

                   9:00 hod. – Mše svatá

Pravidelné bohoslužby

Upozorňujeme na možnost změny pravidelného rytmu bohoslužeb. Aktuální stav pravidelně zveřejňujeme na webu. V případě pochybností si vše můžete ověřit na mobilním čísle: 604 877 253

neděle

9:00

farní kostel

pondělí

8:30

fara

středa

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

pátek

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

Menu

Fotogalerie