Aktuální pořad bohoslužeb

V době od 30.9.  - 28.10. 2018

V pondělí 8.10. a 15.10. nebude mše svatá!

30.9.

26. neděle v mezidobí

9:00

za biřmovance

1.10.

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

8:30

Za farní společenství

3.10.

-

17:05

Vlastní úmysl

5.10.

-

17:05

za živé a zemřelé členy Živého růžence z Radvanic

7.10.

27. neděle v mezidobí

9:00

za rodiče, rodinu Macháčovou s prosbou o dar zdraví k životnímu jubileu švagra a dcery

10.10.

-

17:05

za farní společenství

12.10.

Sv. Radima

17:05

Za zemřelého Rudolfa a Aranku Honzkovi, Věrku Varoši, Antonína a Adolfu Honzkovi

14.10.

28. neděle v mezidobí

9:00 

za Františka Mynáře, manželku Miroslavu, rodiče, sourozence a za celou živou a zemřelou rodinu

17.10.

Památka sv. Ignáce Antiochijského

17:05

za farní společenství

19.10.

Sv. Jana de Breubef a Izáka Joguese

17:05

Vlastní úmysl

21.10. 29. neděle v mezidobí  9:00

za Jana Rutu a za živou a zemřelou rodinu Rutovou a Niedobovou

22.10. - na faře 8:30 Za farní společenství
24.10. - 17:05

za Václava Lyčku, manželku Annu, rodiče z obou stran, sourozence, za všechny zemřelé příbuzné a známé s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu

26.10. - 17:05

Vlastní úmysl

28.10. 30. neděle v mezidobí 9:00 

za živé a zemřelé členy Živého růžence z Bartovic

VÁNOCE 2017

 Štědrý den: Vigilie Narození Páně - neděle

24.12. 2017           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

      

Slavnost Narození Páně - pondělí

25.12. 2017      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od V. Kmenta

Svátek sv. Štěpána - úterý

26.12. 2017   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - neděle

 31.12. 2017           9:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2017

Velikonoce 2017 - farnost

Květná neděle, 9.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

 

Zelený čtvrtek, 14.4.       

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

 

Velký Pátek, 15.4.

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

 

Bílá sobota, 16.4.

12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 17.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

Pondělí v Oktávu velikonočním, 18.4.

                   9:00 hod. – Mše svatá

Pravidelné bohoslužby

Upozorňujeme na možnost změny pravidelného rytmu bohoslužeb. Aktuální stav pravidelně zveřejňujeme na webu. V případě pochybností si vše můžete ověřit na mobilním čísle: 604 877 253

neděle

9:00

farní kostel

pondělí

8:30

fara

středa

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

pátek

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

Menu

Fotogalerie