Aktuální pořad bohoslužeb

V době od 27.12. 2020 - 24.1. 2021

Vzhledem k 5. protiepidemickému stupni je nyní upraven počet účastníků bohoslužeb  na 10% kapacity kostela. Což činí v našem kostele 25 osob.

Pokud platí 5. stupeň protiepidemických opatžření, probíhá v neděli pouze jedna bohoslužba v 8:00 hod., na kterou je nutno se přihlásit (písemně v kostele nebo telefonicky - 604877253).

Ostatní farníci mají každou neděli příležitost k tiché adoraci a svatému přijímání od 9:30 - 11:00 hod.

Děkuji za vstřícnost a vzájemný respekt. + Marek Jargus

27.12.

Svátek Svaté rodiny 8:00 za Jiřinu Mintělovou u příležitosti 15. výročí úmrtí, za celou živou a zemřelou rodinu Mintělovou a Kozlovou

28.12.

Svátek svatých Mláďátek, mučedníků 8:30

vlastní úmysl

30.12.

 Oktáv Narození Páně
17:05 za Annu Lyčkovou, manžela Václava, rodiče z obou stran, sourozence a za všechny zemřelé příbuzné a známé a za duše v očistci

31.12.

Oktáv Narození Páně 16:00

Na poděkování Pánu Bohu za celou farnost

1.1.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie 8:00

za pokoj a mír ve světě

3.1.

2. neděle po Narození Páně

8:00

za farní společenství (jen přihlášení)

4.1. - v kostele 8:30 vlastní úmysl
6.1. Slavnost Zjevení Páně 17:05 za živé a zemřelé členy Živého růžence z Bartovic
8.1.

- v kostele

17:05 vlastní úmysl
10.1.

Svátek Křtu Páně

8:00 za Jiřinu Kohutovou, manžela Františka, rodiče Janu a Adolfa, Valerii a Františka (jen přihlášení)
11.1.

- v kostele

8:30 za farní společenství
13.1.

- v kostele

17:05 Za Jiřího Jabůrka, rodiče z obou stran, rodinu Borýskovou, za celou živou rodinu, za duše v očistci a poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a ochranu Panny Marie
15.1.

- v kostele

17:05

za živé a zemřelé členy Živého růžence z Radvanic

 17.1.

 2. neděle v mezidobí

8:00  Za + Kateřinu Bojkovou a za její rodinu
18.1.

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

8:30 Za jednotu křesťanů
 20.1.  - v kostele 17:05  za farní společenství
22.1. - v kostele 17:05 za Václava Krkošku a za celou živou a zemřelou rodinu Krkoškovou a Bystřičanovou
24.1. 3. neděle v mezidobí 8:00 Za Karla Slonku a za živou a zemřelou rodinu

Vánoce 2020

4. stupeň protiepidemických opatření

Kapacita bohoslužeb je max. 50 účastníků!

 

Štědrý den – 24.12.2020

7:30                     mše svatá

8:00 – 10:00        betlémské světlo

15:00                   Vánoční mše svatá – pro přihlášené!!!

20:30 – 22:00      soukromá modlitba a návštěva betléma

                                                                                   

Slavnost Narození Páně – 25.12.2020

8:00                     Mše svatá za Radvanice a Bartovice

9:30                     Mše svatá za farnost

 

Svátek sv. Štěpána – 26.12.2020

8:00                     Mše svatá (zapsaný úmysl)      

9:30                     Mše svatá za pronásledované křesťany

5. stupeň protiepidemických opatření

Kapacita bohoslužeb je max. 25 účastníků!

 

Svátek Svaté rodiny – 27.12.2020 

8:00                     Mše svatá (zapsaný úmysl + pozvaní)

9:30 - 11:00         Adorace + svaté přijímání (soukromě) 

         

Silvestr – 31.12.2020

16:00                   Mše svatá se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2020!

                           (pro přihlášené - max. 25 osob)

Slavnost Matky Boží, Panny Marie - 1.1.

8:00                   Mše svatá (pro přihlášené - max. 25 osob)

9:30 - 11:00       Tichá adorace a svaté přijímání

Velikonoce 2020

Všechny bohoslužby probíhají soukromě bez účasti veřejnosti jen s nejnutnější asistencí podle pokynů otce biskupa (a liturgické komise ČBK).

http://www.liturgie.cz/clanky/a/velikonoce-2020-vademecum-pro-kneze

Květná neděle, 5.4.

9:00 hod. - Mše svatá

Zelený čtvrtek, 9.4.

15:00 -17:00 hod. - kostel je otevřen k soukromé tiché modlitbě

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

Velký Pátek, 10.4. 

den přísného postu

13:00 - 15:00 hod. - kostel otevřen k soukromé tiché modlitbě

15:30 hod. – Křížová cesta (přímý přenos přes Facebook stránky farnosti) https://www.facebook.com/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1-farnost-Ostrava-Radvanice-112976218727149/

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

Bílá sobota, 11.4.

14:00 - 18:00 hod. – kostel otevřen k soukromé tiché modlitbě

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 12.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

10:30 -12:00 hod. - kostel otevřen k soukromé tiché modlitbě

VÁNOCE 2019

Štědrý den: Vigilie Narození Páně - úterý

24.12. 2019           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

      

             

Slavnost Narození Páně - středa

25.12. 2019      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od J.J. Ryby

Svátek sv. Štěpána - čtvrtek

26.12. 2019   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Svátek Svaté rodiny - neděle

29.12. 2019 9:00 hod. - Mše svatá

                                obnova manželských slibů

Silvestr - úterý

31.12. 2019           16:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2019

Slavnost Panny Marie, Matky Boží – středa

1.1.2020 9:00 hod - Mše svatá 

na začátku Nového roku 2020

 

 

Velikonoce 2019

Květná neděle, 14.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

Zelený čtvrtek, 18.4.

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále 

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

Velký Pátek, 19.4. 

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta 

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

Bílá sobota, 20.4.

            12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

Velikonoční Triduum doprovází zpěvem schola mladých.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 21.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

            Chrámový sbor: Missa Loretta, op.3 (V. Říhovský) a Regina coeli (O. Horník) 

Pondělí v Oktávu velikonočním, 22.4.

9:00 hod. – Mše svatá

 

VÁNOCE 2018

Štědrý den: Vigilie Narození Páně - pondělí

24.12. 2018           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

                

Slavnost Narození Páně - úterý

25.12. 2018      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od A . Hradila

Svátek sv. Štěpána - středa

26.12. 2018   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - pondělí

 31.12. 2018           16:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2018

Slavnost Panny Marie, Matky Boží – úterý

1.1.2019 9:00 hod - Mše svatá 

na začátku Nového roku 2019

 

VÁNOCE 2017

 Štědrý den: Vigilie Narození Páně - neděle

24.12. 2017           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

      

Slavnost Narození Páně - pondělí

25.12. 2017      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od V. Kmenta

Svátek sv. Štěpána - úterý

26.12. 2017   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - neděle

 31.12. 2017           9:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2017

Velikonoce 2017 - farnost

Květná neděle, 9.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

 

Zelený čtvrtek, 14.4.       

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

 

Velký Pátek, 15.4.

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

 

Bílá sobota, 16.4.

12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 17.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

Pondělí v Oktávu velikonočním, 18.4.

                   9:00 hod. – Mše svatá

Pravidelné bohoslužby

Upozorňujeme na možnost změny pravidelného rytmu bohoslužeb. Aktuální stav pravidelně zveřejňujeme na webu. V případě pochybností si vše můžete ověřit na mobilním čísle: 604 877 253

neděle

9:00

farní kostel

pondělí

8:30

fara

středa

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

pátek

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

Menu

Fotogalerie