Tichá adorace

Příležitost modlit se v tichu před Pánem v Eucharistii:

od 4.6. do 2.7.2023

neděle, 4.6.2023 18:15 - 19.00
sobota, 10.6.2023 18:00 - 19:00
neděle, 11.6.2023 18:15 - 19:00
sobota, 17.6.2023 18:00 - 20:00
sobota, 24.6.2023 18:00 - 19:00
neděle, 25.5.2023 18:15 - 19:00
sobota, 1.7.2023 18:00 - 19:00
neděle, 2.7.2023 18:15 - 19:00

Aktuální pořad bohoslužeb

V době od 21.5. - 18.6. 2023

Srdečně zveme k tiché modlitbě vždy sobotu - příležitost k tiché adoraci, (příp. svatému přijímání, svátosti smíření) od 18:00 - 19:00 a také v neděli od 18:15-19:00 hod. (aktuální termíny naleznete na odkaze "tichá adorace").

Děkuji za vstřícnost a vzájemný respekt. + Marek Jargus

21.5.

7. neděle velikonoční

9:00

za rodinu Hálovou, Mikulovou, Barošovou, Tvardkovou, Hamříkovou a duše v očistci

22.5.

- na faře

7:35

za farní společenství

24.5.

-

17:05

za Františka Slívu a dvě manželky

26.5.

Památka sv. Filipa Neriho

17:05

za živé a zemřelé členy Živého růžence z Radvanic

27.5.

Vigilie slavnosti seslání Ducha svatého

17:30

za vylití Ducha svatého do našich životů

28.5.

Slavnost Seslání Ducha svatého

9:00 za biřmovance ve farnosti
29.5.

Památka Panny Marie, Matky církve

7:35 za farní společenství
31.5.

Svátek Navštívení Panny Marie

17:05 vlastní úmysl
2.6.

-

17:05 za Petra Hlístu
4.6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

9:00 za živou a zemřelou rodinu Adamusovou, Waldrovou s prosbou o ochranu Panny Marie
5.6.

Památka sv. Bonifáce

7:35 za farní společenství
7.6.

-

17:05 za vnitřní uzdravení
8.6.

Slavnost Těla a Krve Páně

17:05 za rodinu Furmančíkovou, Hlavenkovou, Proškovou, Hekerovou a Marií  a Albínu Podešvovou
9.6.

Sv. Efréma, jáhna

17:05 za živé a zemřelé členy Živého růžence z Bartovic
11.6.

10. neděle v mezidobí

9:00

za Boženu Šrámkovou a Vladimíra Šrámka a rodinu Matuškovou

12.6.

- na faře

7:35

za farní společenství

16.6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

17:05 Za současné i budoucí kněze a jáhny a další a povolání k zasvěcenému životu
18.6.

11. neděle velikonoční

9:00 za Miroslavu a Jaroslava Pytlíkovy, jejich rodiče, bratra, švagrovou a za celou  živou a zemřelou rodinu

Velikonoce 2023

Květná (pašijová) neděle, 2.4.

    9:00                    mše svatá (žehnání ratolestí a četba pašijí)

 

Pondělí Svatého týdne, 3.4.

     16 -17:00           Velikonoční svátost smíření (P. Dominik Partyka)

Zelený čtvrtek, 6.4.        

      9:00                    Missa chrismatis (katedrála)

     18:00                  Památka Večeře Páně – mše svatá

     19 -21:00           Tichá adorace v Getsemanech

 

Velký Pátek, 7.4. - den přísného postu

14:15                  Křížová cesta

15:00                  Památka Umučení Páně – Velkopáteční obřady

16 – 18:00          Tichá modlitba u kříže 

 

Bílá sobota, 8.4.

12 – 20:00          Tichá adorace u Božího hrobu

         20:30         Velikonoční vigilie     

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 9.4.

         9:00                   Mše svatá ze slavnosti

                                    Chrámový sbor zpívá – V. Říhovský: Česká mše op. 77

                                     Fr. Šimíček: Raduj se nebes královno

         10:00                  Farní velikonoční kavárna

 

Pondělí velikonoční, 10.4.

         9:00 hod.           Mše svatá

 

Všechna velikonoční biblická čtení naleznete na www.liturgie.cz/misal.

Menu

Fotogalerie


int(1)