Tichá adorace

Příležitost modlit se v tichu před Pánem v Eucharistii:

od 3.12. do 31.12.2023

neděle, 3.12.2023 18:15 - 19.00
sobota, 9.12.2023 18:00 - 19:00
neděle, 10.12.2023 18:15 - 19:00
sobota, 16.12.2023 18:00 - 19:00
neděle, 17.12.2023 17:00 - 18:00
sobota, 23.12.2023 18:00 - 19:00
úterý, 26.12.2023 17:00 - 18:00
neděle, 31.12.2023 16:00 -17:00

Aktuální pořad bohoslužeb

V době od 3.12. 2023  - 1.1. 2024

Srdečně zveme k tiché modlitbě vždy sobotu - příležitost k tiché adoraci, (příp. svatému přijímání, svátosti smíření) od 18:00 - 19:00 a také v neděli od 18:15-19:00 hod. (aktuální termíny naleznete na odkaze "tichá adorace").

Děkuji za vstřícnost a vzájemný respekt. + Marek Jargus

3.12.

1. neděle adventní

9:00

za Oldřicha Kuchaře, manželku Marií, jejich rodiče, celou živou a zemřelou rodinu 

6.12.

Sv. Mikuláše

17:05 vlastní úmysl
8.12.

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

17:05 za farní společenství
10.12.

2. neděle adventní

9:00 za živé a zemřelé členy Živého růžence z Bartovic
13.12.

Památka sv. Lucie

17:05 vlastní úmysl
15.12.

-

17:05 vlastní úmysl
17.12.

3. neděle adventní

9:00

za Vlastu Danielovou

18.12.

- na faře

7:15

za farní společenství

20.12.

-

17:05

vlastní úmysl

22.12.

-

17:05

vlastní úmysl

24.12.

4. neděle adventní

9:00 za živé a zemřelé členy Živého růžence z Radvanic
24.12.

vigilie Narození Páně - "půlnoční"

22:00 za Radvanice a Bartovice
25.12.

Slavnost Narození Páně

9:00 za farní společenství
26.12.

Svátek sv. Štěpána

9:00 za zemřelého Karla Hrbáčka, živou a zemřelou rodinu a na poděkování Pánu Bohu za všechna dobrodiní pro celou rodinu
29.12.

Oktáv Narození Páně

17:05 za Annu Lyčkovou, manžela Václava, rodiče z obou stran, sourozence, za všechny zemřelé příbuzné a známé, za duše v očisti  s probou o dar zdraví pro celou rodinu
31.12.

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

9:00 za rodiny ve farnosti a na poděkování Pánu Bohu za celý rok 2023
1.1.

Slavnost Matky Boží Panny Marie

9:00 za púokoj a mír ve světě

Velikonoce 2023

Květná (pašijová) neděle, 2.4.

    9:00                    mše svatá (žehnání ratolestí a četba pašijí)

 

Pondělí Svatého týdne, 3.4.

     16 -17:00           Velikonoční svátost smíření (P. Dominik Partyka)

Zelený čtvrtek, 6.4.        

      9:00                    Missa chrismatis (katedrála)

     18:00                  Památka Večeře Páně – mše svatá

     19 -21:00           Tichá adorace v Getsemanech

 

Velký Pátek, 7.4. - den přísného postu

14:15                  Křížová cesta

15:00                  Památka Umučení Páně – Velkopáteční obřady

16 – 18:00          Tichá modlitba u kříže 

 

Bílá sobota, 8.4.

12 – 20:00          Tichá adorace u Božího hrobu

         20:30         Velikonoční vigilie     

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 9.4.

         9:00                   Mše svatá ze slavnosti

                                    Chrámový sbor zpívá – V. Říhovský: Česká mše op. 77

                                     Fr. Šimíček: Raduj se nebes královno

         10:00                  Farní velikonoční kavárna

 

Pondělí velikonoční, 10.4.

         9:00 hod.           Mše svatá

 

Všechna velikonoční biblická čtení naleznete na www.liturgie.cz/misal.

Menu

Fotogalerie


int(1)