Aktuální pořad bohoslužeb

V době od 6.10.  - 3.11. 2019

6.10.

27. neděle v mezidobí

9:00

za rodiče, rodinu Macháčovou a za živé rodiny

9.10.

-

17:05

vlastní úmysl - za rodinu Odstrčilovou

13.10.

28. neděle v mezidobí

9:00  za Františka Kohuta, manželku Jiřinu, rodiče Valérii a Františka, Janu a Adolfa a Ludmilu Vaškovou

14.10.

- na faře

8:30

za farní společenství

16.10.

Slavnost sv. Hedviky

17:05

vlastní úmysl - za rodinu Škvařilovou

18.10.

Svátek sv. Lukáše

17:05

za živé a zemřelé členy Živého růžence z Radvanic

20.10. 28. neděle v mezidobí  9:00

za rodinu Kristiánovou a Maškovou

21.10. - na faře  8:30 za farní společenství 
23.10.

-

17:05

za živé a zemřelé členy Živého růžence z Bartovic

25.10. - 17:05

za MUDr. Karla Dvořáka

27.10. 30. neděle v mezidobí 9:00

za živou a zemřelou rodinu Káňovou, Svrčinovou, Grelovou, Kozlovou, Macečkovou a Aloisií Břenkovou

30.10. - 17:05

za vnitřní uzdravení

1.11. Slavnost Všech svatých 17:05

za živé a zemřelé členy Živého růžence z Radvanic

2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 9:00

Za všechny zesnulé farníky

3.11.

31. neděle v mezidobí 9:00 

na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobra, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let a za rodiny Buchtovou a Pecnovou

Velikonoce 2019

Květná neděle, 14.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

Zelený čtvrtek, 18.4.

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále 

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

Velký Pátek, 19.4. 

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta 

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

Bílá sobota, 20.4.

            12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

Velikonoční Triduum doprovází zpěvem schola mladých.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 21.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

            Chrámový sbor: Missa Loretta, op.3 (V. Říhovský) a Regina coeli (O. Horník) 

Pondělí v Oktávu velikonočním, 22.4.

9:00 hod. – Mše svatá

 

VÁNOCE 2018

Štědrý den: Vigilie Narození Páně - pondělí

24.12. 2018           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

                

Slavnost Narození Páně - úterý

25.12. 2018      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od A . Hradila

Svátek sv. Štěpána - středa

26.12. 2018   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - pondělí

 31.12. 2018           16:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2018

Slavnost Panny Marie, Matky Boží – úterý

1.1.2019 9:00 hod - Mše svatá 

na začátku Nového roku 2019

 

VÁNOCE 2017

 Štědrý den: Vigilie Narození Páně - neděle

24.12. 2017           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

      

Slavnost Narození Páně - pondělí

25.12. 2017      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od V. Kmenta

Svátek sv. Štěpána - úterý

26.12. 2017   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - neděle

 31.12. 2017           9:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2017

Velikonoce 2017 - farnost

Květná neděle, 9.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

 

Zelený čtvrtek, 14.4.       

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

 

Velký Pátek, 15.4.

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

 

Bílá sobota, 16.4.

12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 17.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

Pondělí v Oktávu velikonočním, 18.4.

                   9:00 hod. – Mše svatá

Pravidelné bohoslužby

Upozorňujeme na možnost změny pravidelného rytmu bohoslužeb. Aktuální stav pravidelně zveřejňujeme na webu. V případě pochybností si vše můžete ověřit na mobilním čísle: 604 877 253

neděle

9:00

farní kostel

pondělí

8:30

fara

středa

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

pátek

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

Menu

Fotogalerie