Aktuální pořad bohoslužeb

V době od 1.12. 2019  - 1.1. 2020

1.12.

1. neděle adventní

9:00

na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobra, s prosbou o další ochranu u příležitosti 90-ti let života paní Boženy Váňové

2.12.

- na faře

8:30

vlastní úmysl

4.12.

- na faře

17:05

vlastní úmysl

6.12.

Sv. Mikuláše

17:05

za živé a zemřelé členy Živého růžence z Radvanic

8.12.

2. neděle adventní

9:00

za farní společenství

9.12.

- na faře

8:30

vlastní úmysl

11.12.

- na faře

17:05

vlastní úmysl

13.12.

Památka sv. Lucie

17:05

za živé a zemřelé členy Živého růžence z Bartovic

15.12. 3. neděle adventní  9:00

za rodinu Jakubjákovou a Václavíkovou

16.12.

- na faře

8:30

za farní společenství

18.12.

- na faře

17:05

za Kristýnu Drozdovou, manžela, syna a za všechny zemřelé příbuzné a známé

20.12. - na faře 17:05

na poděkování Pánu Bohu za přijadá dobra s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu a za rodiny Buchtovou a Pecnovou

22.12. 4. neděle adventní 9:00

za zemřelou rodinu Furmančíkovou, Pěkníkovou a na poděkování Pánu Bohu

23.12. - na faře 8:30

vlastní úmysl

24.12. Vigilie slavnosti Narození Páně - půlnoční 22:00

za Radvanice a Bartovice

25.12. Slavnost Narození Páně 9:00

za farní společenství

26.12.

Svátek sv. Štěpána 9:00 

za zemřelého Karla Hrbáčka, manželku, rodiče z obou stran, děti, vnoučata, pravnoučata, za spásu jejich duší a na jistý úmysl

27.12.

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 17:05

vlastní úmysl

29.12.

Svátek Svaté rodiny 9:00

za Annu Lyčkovou, manžela Václava, rodiče z obou stran, sourozence a za všechny zemřelé příbuzné a známé

31.12.

Sv. Silvestra 16:00

Na poděkování Pánu Bohu za celou farnost

 1.1.

Slavnost Panny Marie Matky Boží

9:00   Za pokoj a mír ve světě

Velikonoce 2019

Květná neděle, 14.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

Zelený čtvrtek, 18.4.

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále 

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

Velký Pátek, 19.4. 

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta 

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

Bílá sobota, 20.4.

            12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

Velikonoční Triduum doprovází zpěvem schola mladých.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 21.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

            Chrámový sbor: Missa Loretta, op.3 (V. Říhovský) a Regina coeli (O. Horník) 

Pondělí v Oktávu velikonočním, 22.4.

9:00 hod. – Mše svatá

 

VÁNOCE 2018

Štědrý den: Vigilie Narození Páně - pondělí

24.12. 2018           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

                

Slavnost Narození Páně - úterý

25.12. 2018      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od A . Hradila

Svátek sv. Štěpána - středa

26.12. 2018   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - pondělí

 31.12. 2018           16:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2018

Slavnost Panny Marie, Matky Boží – úterý

1.1.2019 9:00 hod - Mše svatá 

na začátku Nového roku 2019

 

VÁNOCE 2017

 Štědrý den: Vigilie Narození Páně - neděle

24.12. 2017           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

      

Slavnost Narození Páně - pondělí

25.12. 2017      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od V. Kmenta

Svátek sv. Štěpána - úterý

26.12. 2017   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - neděle

 31.12. 2017           9:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2017

Velikonoce 2017 - farnost

Květná neděle, 9.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

 

Zelený čtvrtek, 14.4.       

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

 

Velký Pátek, 15.4.

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

 

Bílá sobota, 16.4.

12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 17.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

Pondělí v Oktávu velikonočním, 18.4.

                   9:00 hod. – Mše svatá

Pravidelné bohoslužby

Upozorňujeme na možnost změny pravidelného rytmu bohoslužeb. Aktuální stav pravidelně zveřejňujeme na webu. V případě pochybností si vše můžete ověřit na mobilním čísle: 604 877 253

neděle

9:00

farní kostel

pondělí

8:30

fara

středa

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

pátek

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

VÁNOCE 2019

Štědrý den: Vigilie Narození Páně - úterý

24.12. 2018           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

      

             

Slavnost Narození Páně - středa

25.12. 2018      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od J.J. Ryby

Svátek sv. Štěpána - čtvrtek

26.12. 2018   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - úterý

 31.12. 2018           16:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2018

Slavnost Panny Marie, Matky Boží – středa

1.1.2019 9:00 hod - Mše svatá 

na začátku Nového roku 2020

 

Menu

Fotogalerie