EXODUS 90

Exodus 90 se opět blíží - letos začínáme v pondělí 17.1.2022.
Je to krásná a silná duchovní výzva pro muže (i pro ženy). Podrobněji na našich přeložených článcích na webu farnosti:
nebo také zde:
Případní zájemci hlaste na email: rkf.ostravaradvanice@doo.cz nebo na mobil 604877253.
Informativní a vstupní setkání pro vážné zájemce na faře v Ostravě - Radvanicích:
- ženy - neděle 16.1. 2022 v 10:00 (po mši svaté)
- muži - neděle 16.1. 2022 v 18:00

Tříkrálová sbírka v Radvanicích a Bartovicích

Srdečně zveme na Tříkrálovou sbírku, na kterou se všichni (po roční pauze) moc těšíme.
Nebojme se otevřít svá srdce, přinést druhým tříkrálové požehnání a pomoci potřebným. 
Sraz koledníků bude v: 
- Radvanicích na faře v sobotu 8.1.2022 v 9:00 hod.
- Bartovicích v 8:30 (místo bude upřesněno vážným zájemcům)
Přihláška ke stažení zde:
Přihlášku prosím pošlete na email fradvanice@seznam.cz nebo se ozvěte na tel.: 604877253
271267283_5015895948432311_3182126720441378192_n

POŽEHNANÉ VÁNOCE A NOVÝ ROK 2022

Img_6154

SYNODA (2021 -2023) - společná cesta

Logo-cz-jpeg

Papež František pozval v neděli 10.10.2021 každého z nás a celou světovou Církev ke společné cestě. Tato synodální cesta je opřena o tři pilíře - společenství - spoluúčast - poslání. Také v naší farnosti se pokusíme k této cestě připojit. Podrobněji se o začínající synodální cestě můžete dočíst na těchto odkazech: 

https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023

https://www.doo.cz/101-slider-na-hlavn%C3%AD-straně/5179-biskup-martin-zve-k-synodalnimu-procesu-v-diecezi.html

Aktuální bohoslužby a farnost on-line

Od neděle 20.6.2021 se vracíme zpět k jedné nedělní bohoslužbě, která bude začínat v 9:00 hod.

Každou sobotu od 18-19 hod. je příležitost k tiché adoraci, svatému přijímání a svátosti smíření.

Aktuální pořad bohoslužeb včetně úmyslů mší svatých naleznete zde: http://www.farnostradvanice.cz/bohosluzby.

Některá zamyšlení, rozjímání a kázání nad nedělními texty Písma svatého naleznete zde: http://www.farnostradvanice.cz/farnost-online.

Děkuji za vstřícnost a vzájemný respekt. + Marek Jargus

Účinná víra, vytrvalá naděje a obětavá láska (srv. 1 Sol 1,3) … vybavení pro tuto dobu

Milí přátelé, v této zmatené době, v čase vzájemné společenské nedůvěry, v čase hrozivě nárůstajících statistik, postupně se přeplňujících nemocnic, v čase těžkých ekonomických omezení a velkých sociálních nejistot vás chci pozvat k tomu, aby se naším programem stala účinná víra, vytrvalá naděje a obětavá láska. 

- Účinná víra je víra projevující se skutky důvěry - potřebujeme se naučit důvěře v Boha, v druhé lidi i sami v sebe - odložme tedy strach, vzájemné napadání, hloupou víru v konspirační teorie a začněme se opírat o to, co je v nás i v lidech kolem nás dobré, co tam vložil Stvořitel - začněme prosím tím, že uvěříme, že každý člověk má velkou hodnotu už jen proto, že je člověkem (tedy obrazem Božím). A s tímto postojem se prosím pokusme dívat na současnou situaci.

- Vytrvalá naděje je naděje, která vydrží v těžkých časech. Je to schopnost vidět dál, mnohem dál, než na špičku vlastního nosu, vidět světlo tam, kde druzí vidí jen tmu. Dokud dýchám, doufám ... řekl jistý filozof ... Pro mne je zdrojem vytrvalé naděje pravidelné čerpání - každý nádech a výdech při modlitbě, každý úžas nad krásou stvoření, každá dobrá zkušenost s lidmi... Začněme prosím tím, že vědomě objevíme a zprovozníme zdroje naší naděje.

- Obětavá láska je láska, která dává všechno, dává i život za své přátele, to je Ježíšova láska ... stačí se tedy dívat na něj a učit se ... začněme prosím tím, že se na Něj upřeně zahledíme a snad zatoužíme po podobné lásce ...

A pokud potřebujete podpořit či povzbudit, nebojte se mi zavolat,

v důvěře a v modlitbě žehnám, + Marek

Img_1827

„Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu!“ Flp 4,13

Img_2610_2

Psychologická a duchovní podpora v době akutní krize

Zde najdete seznam odborníků z řad psychologů, psychoterapeutů a duchovních, kteří vám chtějí a mohou pomoci zvládnout tuto krizi a najít více vntřního pokoje a opory.

NEBOJTE SE ZAVOLAT!

https://psychoterapie.cz/

www.delamcomuzu.cz

https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4582-duchovni-a-psychoterapeuticka-pomoc-na-telefonu.html

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

Nebojte se zavolat a říct si o pomoc!

Duchovní a psychologická podpora – kontakt: Marek Jargus, farář – tel. 604877253

Praktická dobrovolnická pomoc – kontakt: Vojtěch Buchta, tel: 731755446, s týmem farních dobrovolníků

Spolecne-to-zbladneme

Hle, stále tvořím věci nové...

Římskokatolická farnost Ostrava Radvanice leží na periférii Ostravy na území nejzamořenějšího ostravského obvodu.  Chceme vás na těchto stránkách pozvat do historie i současnosti farnosti, která se zde nachází od r. 1907.

Díky spolupráci se společností Trendum, o.p.s se v letech 2014-2016 podařilo dokončit rekonstrukci 2. NP farní budovy. O aktivitách této společnosti, která sídlí na naší faře od roku 2013 se dočtete v odkaze na horním menu Trendum, o.p.s.

Dne 23.4.2016 byly otevřeny a požehnány generálním vikářem Mons. Martinem Davidem nově zrekonstruované prostory fary. Otevřeli jsme tak vzdělávací a volnočasové Centrum TreFa (Trendum a Farnost, Trénink Farářů, Trendy pro Farnosti, TreFa pro všechny), které je naším společným projektem.

Budu vděčný za vaše nápady, připomínky a především zapojení ve všech oblastech života farnosti.

Marek Jargus, farář

 

 

Římskokatolická farnost Ostrava Radvanice

Propagujte i svojí stránku

 

Otvíračka fary - 23.4.2016


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Slavnostní otevření fary po rekonstrukci

Milí přátelé, zázraky se dějí i dnes. Důkazem toho je naše pozvání na slavnostní otevření a požehnání nově zrekonstruovaných prostor radvanické fary. Ten kdo zná historii naší farnosti a především farní budovy, tak ví, o čem mluvím.

Děkuji projektantce ing. Janě Koběrské a přátelům z Trendum,o.p.s., kteří byli mozkem i motorem celé rekonstrukce, stejně tak jako děkuji všem dobrovolníkům z řad farnosti i odjinud, kteří se na rekonstrukci podíleli. (zvl. díky patří Vojtovi Buchtovi a jeho neuvěřitelnému nasazení).

Děkuji také Biskupské konferenci U.S.A., fondu Kirche in Not a Biskupství ostravsko-opavskému a nesčetným dárcům z naší farnosti za financování celé rekonstrukce.

Věřím, že nám všem bude fara sloužit ve všech oblastech, které máme v plánu rozvíjet - tedy v oblasti pastoračně-duchovní, vzdělávací, volnočasové, poradenské i kulturní.

Přijměte tedy pozvání k novému začátku v sobotu 23.4. v 15 hodin.

Marek Jargus, farář

Plakat-oteviracka-farnosti

Děkujeme za podporu Biskupství ostravsko-opavskému, Fondu pomoci pro střední a východní Evropu při BK USA, Nadaci Kirche in Not a fondu Renovabis.

Menu

Fotogalerie