POUTNÍ SLAVNOST FARNOSTI

Img_5609

Novéna před jáhenským svěcením Vojtěcha Buchty (8.-16.6.2023)

POPRVÉ - Vojta a Jirka

Img_1349-2

Jáhenské svěcení - Vojtěch Buchta

Jahen

Prosíme o modlitbu za našeho budoucího jáhna Vojtu na jeho cestě k svátostnému kněžství! Přihlašování do autobusu na tuto akci probíhá v kostele nebo na faře.

Slavnost Seslání Ducha svatého

Seslani-ducha-svateho_2

SVATODUŠNÍ VARHANNÍ KONCERT

Varhanni-koncert_2

POŽEHNANÉ VELIKONOCE!

Img_4338

POŽEHNANÉ VÁNOCE A MILOSTIPLNÝ ROK 2023!

Img_3245

R.I.P. - pan Gerard Jargus - otec radvanického faráře

V radvanickém kostele bude v sobotu 8.10. v 8:30 hod. mimořádně slavena zádušní mše svatá za mého tatínka - pana Gerarda Jarguse, který zemřel v úterý 4.10.2022.

Za celou rodinu děkuji za vaši podporu a modlitby.

otec Marek

Gerard-jargus-requiem

Smutecni-parte-pan-ing-gerard-jargus

Je čas se intenzivně modlit, přinášet oběť a prakticky milovat!

Modlitba-pust-a-prakticka-laska

Charita pro Ukrajinu - každý může pomoci!

V neděli 27.2. jsme při této mimořádné sbírce vybrali 20130,-Kč. V týdnu ještě přinesli někteří z vás dary v hodnotě 25200,-Kč. Vše již bylo použito a odesláno k okamžité pomoci. Upřímné díky všem dárcům!

Charita-pro-ukrajinu_4

Parte otce biskupa Františka Václava Lobkowicze

Parte-biskup-f-v-lobkowicz

Zemřel otec biskup František Václav Lobkowicz. + R.I.P.

S vděčností a pokorou před Pánem života se modleme za našeho biskupa Františka Václava, který ve čtvrtek 17.2.2022 odešel na věčnost.

https://www.doo.cz/posledni-zpravy/5290-zemrel-biskup-mons-frantisek-vaclav-lobkowicz-o-praem.html

Img_1163

Img_1205

Img_9286

Img_9321

SYNODA (2021 -2023) - společná cesta

Logo-cz-jpeg

Papež František pozval v neděli 10.10.2021 každého z nás a celou světovou Církev ke společné cestě. Tato synodální cesta je opřena o tři pilíře - společenství - spoluúčast - poslání. Také v naší farnosti se pokusíme k této cestě připojit. Podrobněji se o začínající synodální cestě můžete dočíst na těchto odkazech: 

https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023

https://www.doo.cz/101-slider-na-hlavn%C3%AD-straně/5179-biskup-martin-zve-k-synodalnimu-procesu-v-diecezi.html

Účinná víra, vytrvalá naděje a obětavá láska (srv. 1 Sol 1,3) … vybavení pro tuto dobu

Milí přátelé, v této zmatené době, v čase vzájemné společenské nedůvěry, v čase hrozivě nárůstajících statistik, postupně se přeplňujících nemocnic, v čase těžkých ekonomických omezení a velkých sociálních nejistot vás chci pozvat k tomu, aby se naším programem stala účinná víra, vytrvalá naděje a obětavá láska. 

- Účinná víra je víra projevující se skutky důvěry - potřebujeme se naučit důvěře v Boha, v druhé lidi i sami v sebe - odložme tedy strach, vzájemné napadání, hloupou víru v konspirační teorie a začněme se opírat o to, co je v nás i v lidech kolem nás dobré, co tam vložil Stvořitel - začněme prosím tím, že uvěříme, že každý člověk má velkou hodnotu už jen proto, že je člověkem (tedy obrazem Božím). A s tímto postojem se prosím pokusme dívat na současnou situaci.

- Vytrvalá naděje je naděje, která vydrží v těžkých časech. Je to schopnost vidět dál, mnohem dál, než na špičku vlastního nosu, vidět světlo tam, kde druzí vidí jen tmu. Dokud dýchám, doufám ... řekl jistý filozof ... Pro mne je zdrojem vytrvalé naděje pravidelné čerpání - každý nádech a výdech při modlitbě, každý úžas nad krásou stvoření, každá dobrá zkušenost s lidmi... Začněme prosím tím, že vědomě objevíme a zprovozníme zdroje naší naděje.

- Obětavá láska je láska, která dává všechno, dává i život za své přátele, to je Ježíšova láska ... stačí se tedy dívat na něj a učit se ... začněme prosím tím, že se na Něj upřeně zahledíme a snad zatoužíme po podobné lásce ...

A pokud potřebujete podpořit či povzbudit, nebojte se mi zavolat,

v důvěře a v modlitbě žehnám, + Marek

Img_1827

Menu

Fotogalerie


int(1)