Oslavy 110. výročí posvěcení kostela!

 Plakat-110 Radvanice-final

V letošním roce oslaví naše farnost výročí 110 let. Chceme, aby tato událost byla takovým "novým" začátkem našich dějin. Chceme, aby byla především oslavou Ježíše Krista jako toho, kdo má moc dělat zázraky, vstupovat do "hrobů" naší pasivity, obav a nezájmu, a měnit vše svou nekonečnou láskou. A k tomu všemu chceme přizvat vás - naše farníky, lidi, kteří hledají, naše přátelé a kamarády a v podstatě kohokoliv kdo chce tuto událost prožít společně s námi. S realizací akce nám budou pomáhat mimo jiné i mladí lidé ze Slovenska.  

Program akce:
PÁTEK 16.6.2017
14:00 - 17:30 DOBROVOLNICKĚ ODPOLEDNE - 
Společně vyrazíme v týmech za konkrétními dobrovolnickými příležitostmi v naší obci, k lidem, kteří to potřebují, kteří jsou opuštění, nemocní.  

18:00 - 19:00 MŠE SVATÁ - při mši svaté budeme společně prosit za ty, které navštívíme. 
od 20:00 LEVEL UP - zážitkový večer program pro mladé lidi spojený s přespáním v centru TreFa. 

SOBOTA 17.6.2017
9:00 - 12:00 DUCHOVNÍ OBNOVA - tentokrát jako svědectví o Boží lásce, která mění životy lidí. 
12:00 - 19:00 NEFORMÁLNÍ ODPOLEDNE - posezení v prostorách fary a její zahrady, prostor pro vzájemná setkání, nejrůznější venkovní hry pro všechny věkové kategorie. 
13:00 - 15:00 (Z)POVÍDÁNÍ - prostor pro osobní rozhovory s knězi anebo řeholní sestrou. Můžete jít ke zpovědi, případně popovídat is o čemkoliv, co vás zajímá nebo trápí. 
15:00 - 17:30 ŽIVÁ KNIHOVNA - konkrétní příběhy lidí, kterým víra změnila život a kteří se pro toto odpoledne stanou "knihami". Můžete si jakoukoliv "knihu" půjčit, poslechnout si její příběh a popovídat si s ní o její zkušenosti. 
19:30 MŠE SVATÁ - hlavní celebrant P. Branislav Kožuch
20:30 - 22:00 CHVÁLY - budeme společně chválit našeho Pána, modlit se, děkovat, prosit a zpívat. 
22:15 STÍNOHRA STVOŘENÍ stínové divadlo o tom, jak to všechno začalo. 

NEDĚLE 18.6.2017
9:00 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ - hlavní celebrant P. Ludvík Dřímal.

 

Podrobné a aktualizované informace o farních oslavách 110+ naleznete zde: http://www.trendum.cz/110.html

 

Hle, stále tvořím věci nové...

Římskokatolická farnost Ostrava Radvanice leží na periférii Ostravy na území nejzamořenějšího ostravského obvodu.  Chceme vás na těchto stránkách pozvat do historie i současnosti farnosti, která se zde nachází od r. 1907.

Díky spolupráci se společností Trendum, o.p.s se v letech 2014-2016 podařilo dokončit rekonstrukci 2. NP farní budovy. O aktivitách této společnosti, která sídlí na naší faře od roku 2013 se dočtete v odkaze na horním menu Trendum, o.p.s.

Dne 23.4.2016 byly otevřeny a požehnány generálním vikářem Mons. Martinem Davidem nově zrekonstruované prostory fary. Otevřeli jsme tak vzdělávací a volnočasové Centrum TreFa (Trendum a Farnost, Trénink Farářů, Trendy pro Farnosti, TreFa pro všechny), které je naším společným projektem.

Budu vděčný za vaše nápady, připomínky a především zapojení ve všech oblastech života farnosti.

Marek Jargus, farář

 

 

Římskokatolická farnost Ostrava Radvanice

Propagujte i svojí stránku

 

Otvíračka fary - 23.4.2016


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Slavnostní otevření fary po rekonstrukci

Milí přátelé, zázraky se dějí i dnes. Důkazem toho je naše pozvání na slavnostní otevření a požehnání nově zrekonstruovaných prostor radvanické fary. Ten kdo zná historii naší farnosti a především farní budovy, tak ví, o čem mluvím.

Děkuji projektantce ing. Janě Koběrské a přátelům z Trendum,o.p.s., kteří byli mozkem i motorem celé rekonstrukce, stejně tak jako děkuji všem dobrovolníkům z řad farnosti i odjinud, kteří se na rekonstrukci podíleli. (zvl. díky patří Vojtovi Buchtovi a jeho neuvěřitelnému nasazení).

Děkuji také Biskupské konferenci U.S.A., fondu Kirche in Not a Biskupství ostravsko-opavskému a nesčetným dárcům z naší farnosti za financování celé rekonstrukce.

Věřím, že nám všem bude fara sloužit ve všech oblastech, které máme v plánu rozvíjet - tedy v oblasti pastoračně-duchovní, vzdělávací, volnočasové, poradenské i kulturní.

Přijměte tedy pozvání k novému začátku v sobotu 23.4. v 15 hodin.

Marek Jargus, farář

Plakat-oteviracka-farnosti-s-orez-znackami-a3

Vítejte v radvanické farnosti....


 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Rekonstrukce fary - rok 2016


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Rekonstrukce fary - rok 2015


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Nová střecha fary......leden 2011


 
 
 
Nastavení fotogalerie

Nové krovy fary..... prosinec 2010


 
 
 
Nastavení fotogalerie

Kde je střecha fary? ..... listopad 2010


 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Menu

Fotogalerie