SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

Nebojte se zavolat a říct si o pomoc!

Duchovní a psychologická podpora – kontakt: Marek Jargus, farář – tel. 604877253

Praktická dobrovolnická pomoc – kontakt: Vojtěch Buchta, tel: 731755446, s týmem farních dobrovolníků

Spolecne-to-zbladneme

Psychologická a duchovní podpora v době akutní krize

Zde najdete seznam odborníků z řad psychologů, psychoterapeutů a duchovních, kteří vám zdarma chtějí a mohou pomoci zvládnout tuto krizi a najít více vntřního pokoje a opory.

NEBOJTE SE ZAVOLAT!

https://psychoterapie.cz/

www.delamcomuzu.cz

https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4582-duchovni-a-psychoterapeuticka-pomoc-na-telefonu.html

SPOJENI v MODLITBĚ - KARANTÉNA FARY do 31.3.2020

Milí přátelé, sestry a bratři,

včera v noci jsem se vrátil z kláštera ve Walesu a automaticky přecházím do karantény. Děkuji za PODPORU a MODLITBY během cesty - obojí budeme nyní velmi potřebovat.

Snažil jsem se být na cestách opatrný, vyhýbal se lidem, zakrýval tvář, dodržoval hygienu - ale vím, že to nemusí stačit. Takže teď musím trpělivě a poctivě 14 dní čekat.

Mockrát děkuji za praktickou i duchovní pomoc, více v tuto chvíli nepotřebuji.

Chci se v tomto čase intenzivně modlit za vás všechny a prosit o ochranu, pomoc, zázrak.

Chci žít hlouběji s Bohem (a ptát se jej na to, co nám tímto vlastně říká).

Chci být na telefonu (604 877 253) k dispozici potřebným, postupně nastartovat on-line pastorační aktivity, poradenstvi, doprovázení druhých ...

...je toho tolik co ještě můžeme dělat a musíme udělat.

Přeji vám pokoj srdce a bezpečí těla i duše!

+ Marek Jargus, farář

89907235_3099283176763090_8615236231455834112_n

MATKA TEREZA - světlo v temnotě dnešní doby - výstava

Do 18.3.2020 každou sobotu a neděli od 16-17 hod v kostele!Matka-tereza_radvanice-1

Hle, stále tvořím věci nové...

Římskokatolická farnost Ostrava Radvanice leží na periférii Ostravy na území nejzamořenějšího ostravského obvodu.  Chceme vás na těchto stránkách pozvat do historie i současnosti farnosti, která se zde nachází od r. 1907.

Díky spolupráci se společností Trendum, o.p.s se v letech 2014-2016 podařilo dokončit rekonstrukci 2. NP farní budovy. O aktivitách této společnosti, která sídlí na naší faře od roku 2013 se dočtete v odkaze na horním menu Trendum, o.p.s.

Dne 23.4.2016 byly otevřeny a požehnány generálním vikářem Mons. Martinem Davidem nově zrekonstruované prostory fary. Otevřeli jsme tak vzdělávací a volnočasové Centrum TreFa (Trendum a Farnost, Trénink Farářů, Trendy pro Farnosti, TreFa pro všechny), které je naším společným projektem.

Budu vděčný za vaše nápady, připomínky a především zapojení ve všech oblastech života farnosti.

Marek Jargus, farář

 

 

Římskokatolická farnost Ostrava Radvanice

Propagujte i svojí stránku

 

MÁŠ NA VÍC! - večer mladých s o. Braněm

CESTY K VNITŘNÍ SVOBODĚ - adventní duchovní obnova

Img_0833_2

V sobotu 7.12. 2019 v 9:00 - 12:30 hodin vás zveme na adventní duchovní obnovu, kterou povede P. Marek Jargus.

Zastavíme se při povídání, sdílení, tichu a společné modlitbě nad těmito otázkami:

Co nás vlastně zotročuje?
Co a jak vypráví Bible o cestách ke svobodě?
Jaké zdroje svobody máme k dispozici?
Jaké je místo lásky při realizaci naší vnitřní svobody?


30 let SVOBODY - 30 minut tiché modlitby

30 MINUT TICHÉ MODLITBY PRO SVOBODU!

SVOBODA se rodí v TICHU lidského SRDCE, které umí vidět, čím je zotročené a rozhodne se, s tím něco udělat!!!

Po zvonění zvonů v neděli 17. listopadu 2019 v 17:11 vás zveme k 30-ti minutám TICHA v prostoru BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI jako poděkování a prosbu za dar svobody.

Přijď Duchu svatý!

Img_0610Img_0602_2

V neděli 30.9.2018 jsme přivítali otce biskupa Františka Václava Lobkowicze, který udělil svátost biřmování sedmi našim mladým biřmovancům.

 

Vzývejme i nadále celým srdcem Ducha svatého, aby zapaloval naše srdce a proměňoval celou radvanickou farnost!

Otvíračka fary - 23.4.2016


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Slavnostní otevření fary po rekonstrukci

Milí přátelé, zázraky se dějí i dnes. Důkazem toho je naše pozvání na slavnostní otevření a požehnání nově zrekonstruovaných prostor radvanické fary. Ten kdo zná historii naší farnosti a především farní budovy, tak ví, o čem mluvím.

Děkuji projektantce ing. Janě Koběrské a přátelům z Trendum,o.p.s., kteří byli mozkem i motorem celé rekonstrukce, stejně tak jako děkuji všem dobrovolníkům z řad farnosti i odjinud, kteří se na rekonstrukci podíleli. (zvl. díky patří Vojtovi Buchtovi a jeho neuvěřitelnému nasazení).

Děkuji také Biskupské konferenci U.S.A., fondu Kirche in Not a Biskupství ostravsko-opavskému a nesčetným dárcům z naší farnosti za financování celé rekonstrukce.

Věřím, že nám všem bude fara sloužit ve všech oblastech, které máme v plánu rozvíjet - tedy v oblasti pastoračně-duchovní, vzdělávací, volnočasové, poradenské i kulturní.

Přijměte tedy pozvání k novému začátku v sobotu 23.4. v 15 hodin.

Marek Jargus, farář

Plakat-oteviracka-farnosti

Děkujeme za podporu Biskupství ostravsko-opavskému, Fondu pomoci pro střední a východní Evropu při BK USA, Nadaci Kirche in Not a fondu Renovabis.

Vítejte v radvanické farnosti....


 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Rekonstrukce fary - rok 2016


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Rekonstrukce fary - rok 2015


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Nová střecha fary......leden 2011


 
 
 
Nastavení fotogalerie

Nové krovy fary..... prosinec 2010


 
 
 
Nastavení fotogalerie

Kde je střecha fary? ..... listopad 2010


 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Menu

Fotogalerie