Víkend VDĚČNOSTI za 20+50 let

Plakat-marek_2

Zveme na Noc kostelů v pátek 12.6.2020.

Seslání Ducha svatého

Seslani-ds

Tomáš, Vašek a Štěpánka - Kdo je to Duch svatý?

https://www.youtube.com/watch?v=-3jd03E3Oi8

ZNOVUOBNOVENÍ BOHOSLUŽEB

1. Od 27.4. je opět možné se účastnit bohoslužeb ve všední dny a omezeně v neděli 3.5. a 10.5. (max. 15 účastníků)

2. Nedělní bohoslužby 3.5. a 10.5. budou probíhat v omezeném počtu účastníků - tedy pouze pro rodinu se zapsaným úmyslem a nezbytnou asistenci.

3. Tyto neděle (3.5. a 10.5.) bude kostel otevřen od 10.30 - 11:30 pro soukromou tichou modlitbu - adoraci s možností individuálního přijetí svatého přijímání.

4. Od 11.5. platí možnost účasti max. 100 osob na bohoslužbách. Tento limit je v naší farnosti dostačující i o nedělích, proto již budou od 11.5. všechny bohoslužby otevřené farnosti bez omezení.

Prosím počítejte se zavedením patřičných hygienických pravidel v kostele
Děkuji za vaši trpělivost, vzájemnou ohleduplnost a intenzivní modlitbu!
                                                                                     + P. Marek Jargus, farář

Aleluja! Váš život je s Kristem skrytý v Bohu!

Velikonoce-2020

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

Nebojte se zavolat a říct si o pomoc!

Duchovní a psychologická podpora – kontakt: Marek Jargus, farář – tel. 604877253

Praktická dobrovolnická pomoc – kontakt: Vojtěch Buchta, tel: 731755446, s týmem farních dobrovolníků

Spolecne-to-zbladneme

Psychologická a duchovní podpora v době akutní krize

Zde najdete seznam odborníků z řad psychologů, psychoterapeutů a duchovních, kteří vám zdarma chtějí a mohou pomoci zvládnout tuto krizi a najít více vntřního pokoje a opory.

NEBOJTE SE ZAVOLAT!

https://psychoterapie.cz/

www.delamcomuzu.cz

https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4582-duchovni-a-psychoterapeuticka-pomoc-na-telefonu.html

Hle, stále tvořím věci nové...

Římskokatolická farnost Ostrava Radvanice leží na periférii Ostravy na území nejzamořenějšího ostravského obvodu.  Chceme vás na těchto stránkách pozvat do historie i současnosti farnosti, která se zde nachází od r. 1907.

Díky spolupráci se společností Trendum, o.p.s se v letech 2014-2016 podařilo dokončit rekonstrukci 2. NP farní budovy. O aktivitách této společnosti, která sídlí na naší faře od roku 2013 se dočtete v odkaze na horním menu Trendum, o.p.s.

Dne 23.4.2016 byly otevřeny a požehnány generálním vikářem Mons. Martinem Davidem nově zrekonstruované prostory fary. Otevřeli jsme tak vzdělávací a volnočasové Centrum TreFa (Trendum a Farnost, Trénink Farářů, Trendy pro Farnosti, TreFa pro všechny), které je naším společným projektem.

Budu vděčný za vaše nápady, připomínky a především zapojení ve všech oblastech života farnosti.

Marek Jargus, farář

 

 

Římskokatolická farnost Ostrava Radvanice

Propagujte i svojí stránku

 

Otvíračka fary - 23.4.2016


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Slavnostní otevření fary po rekonstrukci

Milí přátelé, zázraky se dějí i dnes. Důkazem toho je naše pozvání na slavnostní otevření a požehnání nově zrekonstruovaných prostor radvanické fary. Ten kdo zná historii naší farnosti a především farní budovy, tak ví, o čem mluvím.

Děkuji projektantce ing. Janě Koběrské a přátelům z Trendum,o.p.s., kteří byli mozkem i motorem celé rekonstrukce, stejně tak jako děkuji všem dobrovolníkům z řad farnosti i odjinud, kteří se na rekonstrukci podíleli. (zvl. díky patří Vojtovi Buchtovi a jeho neuvěřitelnému nasazení).

Děkuji také Biskupské konferenci U.S.A., fondu Kirche in Not a Biskupství ostravsko-opavskému a nesčetným dárcům z naší farnosti za financování celé rekonstrukce.

Věřím, že nám všem bude fara sloužit ve všech oblastech, které máme v plánu rozvíjet - tedy v oblasti pastoračně-duchovní, vzdělávací, volnočasové, poradenské i kulturní.

Přijměte tedy pozvání k novému začátku v sobotu 23.4. v 15 hodin.

Marek Jargus, farář

Plakat-oteviracka-farnosti

Děkujeme za podporu Biskupství ostravsko-opavskému, Fondu pomoci pro střední a východní Evropu při BK USA, Nadaci Kirche in Not a fondu Renovabis.

Menu

Fotogalerie