Petr Koběrský - R.I.P.

V neděli 10.1.2021 odešel náhle na věčnost pan Petr Koběrský, dlouholetý varhaník našeho kostela. S vděčností za jeho krásný a naplněný život se přidáváme k modlitbě nejbližší rodiny! R.I.P.

Pohřební obřady proběhnou v pátek 15.1.2021 v 14:00 hod. a jsou z kapacitních důvodů stávajících opatření přístupné pouze pro pozvané členy rodiny!

Ostatní se k nám můžete připojit při sledování přímého přenosu z pohřbu přes tento link: https://vzpominame.kobersky.net

Parte-petr-kobersky_3

Dscn1004_3

Img_1339_3

Bohoslužby aktuálně do 22.1.2021

Vzhledem k 5. protiepidemickému stupni je nyní upraven počet účastníků bohoslužeb  na 10% kapacity kostela. Což činí v našem kostele 25 osob.

Pokud platí 5. stupeň protiepidemických opatžření, probíhá v neděli pouze jedna bohoslužba v 8:00 hod., na kterou je nutno se přihlásit (písemně v kostele nebo telefonicky - 604877253).

Ostatní farníci mají každou neděli příležitost k tiché adoraci a svatému přijímání od 9:30 - 11:00 hod.

Bohoslužby ve všední dny probíhají v běžných časech bez přihlašování!

Děkuji za vstřícnost a vzájemný respekt a prosím o intenzivní modlitby za nemocné a za zdravotníky!

 + Marek Jargus

Požehnaný rok 2021!

Img_3453

Přejeme požehnaný čas ...

Img_3386

Vánoce 2020 v naší farnosti

Zvláště v této náročné době přejeme všem požehnané svátky Narození Páně, hodně lásky, pokoje, radosti, zdraví duše a těla!

4. stupeň protiepidemických opatření:

Kapacita bohoslužeb je maximálně 50 účastníků!!!

Je mi líto, že to musím napsat, ale zváni na bohoslužby jsou pouze pravidelní účastníci bohoslužeb v naší farnosti, pro ostatní tentokrát bohužel kapacitu nemáme.

Děkuji za pochopení a vzájemný respekt!

+ Marek Jargus, farář

 

Štědrý den – 24.12.2020

7:30                     mše svatá

8:00 – 10:00        betlémské světlo

15:00                   Vánoční mše svatá – pro přihlášené!!!

20:30 – 22:00      soukromá modlitba a návštěva betléma

                                                                                   

Slavnost Narození Páně – 25.12.2020

8:00                     Mše svatá za Radvanice a Bartovice

9:30                     Mše svatá za farnost

 

Svátek sv. Štěpána – 26.12.2020

8:00                     Mše svatá (zapsaný úmysl)      

9:30                     Mše svatá za pronásledované křesťany

 

Začíná platit 5. stupeň protiepidemických opatření, 

kapacita bohoslužeb je max. 25 účastníků, bohoslužeb (v neděli a o svátcích) se mohou účastnit pouze ti, kteří mají zapsaný úmysl, nebo jsou pozváni a přihlášeni.

Pro všechny ostatní nabízíme možnost soukromé návštěvy kostela, tichou adoraci a svaté přijímání!

Svátek Svaté rodiny – 27.12.2020 

8:00                     Mše svatá (zapsaný úmysl + pro přihlášené)

9:30  -11:00          Adorace a svaté přijímání 

         

Silvestr – 31.12.2020

16:00                   Mše svatá se svátostným požehnáním na závěr roku 2020 (pro přihlášené)

Slavnost Matky Boží, Panny Marie - 1.1.

8:00                   Mše svatá (pro přihlášené - max. 25 osob)

9:30 - 11:00       Tichá adorace a svaté přijímání

Img_7860

Účinná víra, vytrvalá naděje a obětavá láska (srv. 1 Sol 1,3) … vybavení pro tuto dobu

Milí přátelé, v této zmatené době, v čase vzájemné společenské nedůvěry, v čase hrozivě nárůstajících statistik, postupně se přeplňujících nemocnic, v čase těžkých ekonomických omezení a velkých sociálních nejistot vás chci pozvat k tomu, aby se naším programem stala účinná víra, vytrvalá naděje a obětavá láska. 

- Účinná víra je víra projevující se skutky důvěry - potřebujeme se naučit důvěře v Boha, v druhé lidi i sami v sebe - odložme tedy strach, vzájemné napadání, hloupou víru v konspirační teorie a začněme se opírat o to, co je v nás i v lidech kolem nás dobré, co tam vložil Stvořitel - začněme prosím tím, že uvěříme, že každý člověk má velkou hodnotu už jen proto, že je člověkem (tedy obrazem Božím). A s tímto postojem se prosím pokusme dívat na současnou situaci.

- Vytrvalá naděje je naděje, která vydrží v těžkých časech. Je to schopnost vidět dál, mnohem dál, než na špičku vlastního nosu, vidět světlo tam, kde druzí vidí jen tmu. Dokud dýchám, doufám ... řekl jistý filozof ... Pro mne je zdrojem vytrvalé naděje pravidelné čerpání - každý nádech a výdech při modlitbě, každý úžas nad krásou stvoření, každá dobrá zkušenost s lidmi... Začněme prosím tím, že vědomě objevíme a zprovozníme zdroje naší naděje.

- Obětavá láska je láska, která dává všechno, dává i život za své přátele, to je Ježíšova láska ... stačí se tedy dívat na něj a učit se ... začněme prosím tím, že se na Něj upřeně zahledíme a snad zatoužíme po podobné lásce ...

A pokud potřebujete podpořit či povzbudit, nebojte se mi zavolat,

v důvěře a v modlitbě žehnám, + Marek

Img_1827

Img_2059

„Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu!“ Flp 4,13

Img_2610_2

Psychologická a duchovní podpora v době akutní krize

Zde najdete seznam odborníků z řad psychologů, psychoterapeutů a duchovních, kteří vám chtějí a mohou pomoci zvládnout tuto krizi a najít více vntřního pokoje a opory.

NEBOJTE SE ZAVOLAT!

https://psychoterapie.cz/

www.delamcomuzu.cz

https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4582-duchovni-a-psychoterapeuticka-pomoc-na-telefonu.html

Víkend VDĚČNOSTI za 20+50 let

Plakat-marek_2

Zveme na Noc kostelů v pátek 12.6.2020.

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

Nebojte se zavolat a říct si o pomoc!

Duchovní a psychologická podpora – kontakt: Marek Jargus, farář – tel. 604877253

Praktická dobrovolnická pomoc – kontakt: Vojtěch Buchta, tel: 731755446, s týmem farních dobrovolníků

Spolecne-to-zbladneme

Hle, stále tvořím věci nové...

Římskokatolická farnost Ostrava Radvanice leží na periférii Ostravy na území nejzamořenějšího ostravského obvodu.  Chceme vás na těchto stránkách pozvat do historie i současnosti farnosti, která se zde nachází od r. 1907.

Díky spolupráci se společností Trendum, o.p.s se v letech 2014-2016 podařilo dokončit rekonstrukci 2. NP farní budovy. O aktivitách této společnosti, která sídlí na naší faře od roku 2013 se dočtete v odkaze na horním menu Trendum, o.p.s.

Dne 23.4.2016 byly otevřeny a požehnány generálním vikářem Mons. Martinem Davidem nově zrekonstruované prostory fary. Otevřeli jsme tak vzdělávací a volnočasové Centrum TreFa (Trendum a Farnost, Trénink Farářů, Trendy pro Farnosti, TreFa pro všechny), které je naším společným projektem.

Budu vděčný za vaše nápady, připomínky a především zapojení ve všech oblastech života farnosti.

Marek Jargus, farář

 

 

Římskokatolická farnost Ostrava Radvanice

Propagujte i svojí stránku

 

Otvíračka fary - 23.4.2016


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Slavnostní otevření fary po rekonstrukci

Milí přátelé, zázraky se dějí i dnes. Důkazem toho je naše pozvání na slavnostní otevření a požehnání nově zrekonstruovaných prostor radvanické fary. Ten kdo zná historii naší farnosti a především farní budovy, tak ví, o čem mluvím.

Děkuji projektantce ing. Janě Koběrské a přátelům z Trendum,o.p.s., kteří byli mozkem i motorem celé rekonstrukce, stejně tak jako děkuji všem dobrovolníkům z řad farnosti i odjinud, kteří se na rekonstrukci podíleli. (zvl. díky patří Vojtovi Buchtovi a jeho neuvěřitelnému nasazení).

Děkuji také Biskupské konferenci U.S.A., fondu Kirche in Not a Biskupství ostravsko-opavskému a nesčetným dárcům z naší farnosti za financování celé rekonstrukce.

Věřím, že nám všem bude fara sloužit ve všech oblastech, které máme v plánu rozvíjet - tedy v oblasti pastoračně-duchovní, vzdělávací, volnočasové, poradenské i kulturní.

Přijměte tedy pozvání k novému začátku v sobotu 23.4. v 15 hodin.

Marek Jargus, farář

Plakat-oteviracka-farnosti

Děkujeme za podporu Biskupství ostravsko-opavskému, Fondu pomoci pro střední a východní Evropu při BK USA, Nadaci Kirche in Not a fondu Renovabis.

Menu

Fotogalerie