ČAS DUCHA SVATÉHO

Letnice - Seslání Ducha svatého - to je teprve začátek!
V roce 2024 nás čeká ve farnosti dlouhé období otevřenosti a očekávání Ducha svatého - Biřmování (2.6.), První svaté přijímání a křest mladých děvčat (16.6.), Primiční mše svatá (30.6.) 
Pojďme se modlit a volat společně:
Přijď Duchu svatý!
Img_0980
Img_7283

VELIKONOCE 2024 v naší farnosti

Doba postní - „Obraťte se a věřte evangeliu!“ Mk 1,15

Nabízíme postní diecézní modlitební výzvu a biblická tria inspirovaná pašijemi podle sv. Marka.

Letak_postni_doba_2024_  2Jezisovy-pasije-v-markove-evangeliu_2

Img_6729

Tříkrálová sbírka RaB 2024

Tříkrálová sbírka v naší farnosti vynesla 73781,-Kč.

Jedná se o nejvyšší částku, jakou jsme kdy vybrali. 
Děkujeme za podporu a spolupráci!!!

Img_3555

VÁNOČNÍ KONCERT

Poprvé v 117-ti leté historii naší farnosti k nám zavítá pravý nefalšovaný valašský chrámový sbor z farnosti Valašská Bystřice. Zapějí a zahrají II. Českou mši půlnoční - čili starší sestru oné více populární Rybovky a další vánoční skladby. 
Vstupné je zcela dobrovolné - na opravy kostela a varhan.
K dispozici bude teplý čaj a topení v lavicích …

Sbor vydal v roce 2018 CD, které bude na místě k dispozici.
Zde malá ukázka z jejich letošního vystoupení …:
https://www.youtube.com/watch?v=Cb0IxZyaqko
Pojďme si společně hezky užít a vychutnat krásnou vánoční hudbu!

1701786265953-1f68bd0f-21d2-4245-a070-485fe98876e2_1V

Michal Erat, zpěvák (11.4. 1959 - 24.12. 2023) - R.I.P.

Img_6166

VÁNOCE 2023

„Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel – Kristus Pán!“ (Lk 2,10-11)

Img_3246-2

 

Betlémské světlo je možné si vyzvednout s vlastní lampičkou pro své domovy:

24.12. – v kostele po mši svaté v 9:00 (tedy cca od 9:50), nebo na faře do 12:00

 

24.12.2023, neděle – Vigilie Narození Páně

22:00     „půlnoční“ mše svatá za Radvanice a Bartovice

                                                                                    

25.12.2023, pondělí - Slavnost Narození Páně

9:00       slavnostní mše svatá za farnost

              Chrámový sbor zpívá: Vít Kment - Česká mše vánoční

 

26.12.2023, úterý – svátek sv. Štěpána

9:00                     mše svatá

15:00 - 17:00      otevřený kostel k návštěvě „Betléma“

17:00 - 18:00       tichá adorace        

         

31.12.2023, neděle

9:00                    mše svatá s obnovou manželských slibů 

16:00 – 17:00     tichá adorace a svátostné požehnání

 

1.1.2024, pondělí - Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

9:00                   mše svatá za pokoj a mír ve světě

Biskup Martin k letošním vánočním svátkům

TICHÁ ADORACE

Zveme vás k modlitbě za oběti střelby na FF UK v Praze, ztišení, zapálení svíčky ...

Img_3288

Adventní biblická tria

Biblicka-adventni-tria

POUTNÍ SLAVNOST FARNOSTI

Img_5609

Novéna před jáhenským svěcením Vojtěcha Buchty (8.-16.6.2023)

POPRVÉ - Vojta a Jirka

Img_1349-2

Jáhenské svěcení - Vojtěch Buchta

Jahen

Prosíme o modlitbu za našeho budoucího jáhna Vojtu na jeho cestě k svátostnému kněžství! Přihlašování do autobusu na tuto akci probíhá v kostele nebo na faře.

Je čas se intenzivně modlit, přinášet oběť a prakticky milovat!

Modlitba-pust-a-prakticka-laska

Charita pro Ukrajinu - každý může pomoci!

V neděli 27.2. jsme při této mimořádné sbírce vybrali 20130,-Kč. V týdnu ještě přinesli někteří z vás dary v hodnotě 25200,-Kč. Vše již bylo použito a odesláno k okamžité pomoci. Upřímné díky všem dárcům!

Charita-pro-ukrajinu_4

Parte otce biskupa Františka Václava Lobkowicze

Parte-biskup-f-v-lobkowicz

Zemřel otec biskup František Václav Lobkowicz. + R.I.P.

S vděčností a pokorou před Pánem života se modleme za našeho biskupa Františka Václava, který ve čtvrtek 17.2.2022 odešel na věčnost.

https://www.doo.cz/posledni-zpravy/5290-zemrel-biskup-mons-frantisek-vaclav-lobkowicz-o-praem.html

Img_1163

Img_1205

Img_9286

Img_9321

SYNODA (2021 -2023) - společná cesta

Logo-cz-jpeg

Papež František pozval v neděli 10.10.2021 každého z nás a celou světovou Církev ke společné cestě. Tato synodální cesta je opřena o tři pilíře - společenství - spoluúčast - poslání. Také v naší farnosti se pokusíme k této cestě připojit. Podrobněji se o začínající synodální cestě můžete dočíst na těchto odkazech: 

https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023

https://www.doo.cz/101-slider-na-hlavn%C3%AD-straně/5179-biskup-martin-zve-k-synodalnimu-procesu-v-diecezi.html

Účinná víra, vytrvalá naděje a obětavá láska (srv. 1 Sol 1,3) … vybavení pro tuto dobu

Milí přátelé, v této zmatené době, v čase vzájemné společenské nedůvěry, v čase hrozivě nárůstajících statistik, postupně se přeplňujících nemocnic, v čase těžkých ekonomických omezení a velkých sociálních nejistot vás chci pozvat k tomu, aby se naším programem stala účinná víra, vytrvalá naděje a obětavá láska. 

- Účinná víra je víra projevující se skutky důvěry - potřebujeme se naučit důvěře v Boha, v druhé lidi i sami v sebe - odložme tedy strach, vzájemné napadání, hloupou víru v konspirační teorie a začněme se opírat o to, co je v nás i v lidech kolem nás dobré, co tam vložil Stvořitel - začněme prosím tím, že uvěříme, že každý člověk má velkou hodnotu už jen proto, že je člověkem (tedy obrazem Božím). A s tímto postojem se prosím pokusme dívat na současnou situaci.

- Vytrvalá naděje je naděje, která vydrží v těžkých časech. Je to schopnost vidět dál, mnohem dál, než na špičku vlastního nosu, vidět světlo tam, kde druzí vidí jen tmu. Dokud dýchám, doufám ... řekl jistý filozof ... Pro mne je zdrojem vytrvalé naděje pravidelné čerpání - každý nádech a výdech při modlitbě, každý úžas nad krásou stvoření, každá dobrá zkušenost s lidmi... Začněme prosím tím, že vědomě objevíme a zprovozníme zdroje naší naděje.

- Obětavá láska je láska, která dává všechno, dává i život za své přátele, to je Ježíšova láska ... stačí se tedy dívat na něj a učit se ... začněme prosím tím, že se na Něj upřeně zahledíme a snad zatoužíme po podobné lásce ...

A pokud potřebujete podpořit či povzbudit, nebojte se mi zavolat,

v důvěře a v modlitbě žehnám, + Marek

Img_1827

Menu

Fotogalerie


int(2)