"SLOVO SE STALO …“ adventní duchovní obnova farnosti

Slovo-se-stalo-

S láskou a v modlitbě vzpomínáme ...

Zveme vás v čase vzpomínání na zemřelé k tichému zastavení se v radvanickém kostele:
- zapálit svíčku za své blízké anebo i jiné zemřelé,
- přidat jejich fotografii nebo jméno na připravenou nástěnku,
- zastavit se v posvátném tichu kostela,
- setkat se s knězem (Marek Jargus) ke krátkému rozhovoru či přímluvné modlitbě ...
Pořad bohoslužeb (nejen) v „dušičkovém období“ naleznete zde: http://www.farnostradvanice.cz/bohosluzby
Img_2952_3

GODZONE TOUR Ostrava 2022

V úterý 25.10.2022 od 18:00 hod. v HC RT Torax aréně (bývalá Sareza) v Ostravě - Porubě,

Vstup zdarma!

Godzone tour je evangelizační turné projektu Godzone, které sa uskuteční v šesti městech Slovenska a České republiky. Je to akce nové evangelizace, která přináší velké povzbuzení. Během večerního programu vás čeká originální hudebně-taneční program, jedinečné příběhy lidí, interaktivní divadelní show, inovativní video produkce a mnoho dalšího ...

Nebojme se vstoupit do Boží zóny (GODZONE)!

154713_1-220920114208-gdzn-tour2022_square-3-jpg

Misijní neděle - 23.10.2022

"Budete mými svědky!" (Sk 1,8)

www.missio.cz

Misijn-nedle-plakt_2

R.I.P. - pan Gerard Jargus - otec radvanického faráře

V radvanickém kostele bude v sobotu 8.10. v 8:30 hod. mimořádně slavena zádušní mše svatá za mého tatínka - pana Gerarda Jarguse, který zemřel v úterý 4.10.2022.

Za celou rodinu děkuji za vaši podporu a modlitby.

otec Marek

Gerard-jargus-requiem

Smutecni-parte-pan-ing-gerard-jargus

Poutní slavnost farnosti

Img_2665

Celostátní setkání mládeže 9.-14.8.2022

Pozvání pro všechny mladé křesťany od 14 - 26 let, čím dříve se přihlásíte, tím méně budete platit!

https://celostatnisetkanimladeze.cz/index.php/prihlaska/

A4_plakat_1

Modlitba-vizitka-tisk-2022

Postní duchovní obnova farnosti

Hle-clovek

Doba postní - modlitba, oběť a praktická láska

Modlitba-nadeje

Na popeleční středu (2.3.2022) začíná doba postní.

Jsme pozváni k modlitbám a postní oběti za mír ve světe zvláště na Ukrajině. 

Pro praktickou pomoc navštivte hlavní rozcestníkové weby:
www.stojimezaukrajinou.cz - přehledné informace o pomoci Ukrajině na jednom webu (nabídky i prosby)
www.pomahejukrajine.cz - centrální místo pro vaši nabídku pomoci v různých oblastech (ubytování, doprava, právní pomoc, psychologická pomoc, tlumočení aj.)

Je čas se intenzivně modlit, přinášet oběť a prakticky milovat!

Modlitba-pust-a-prakticka-laska

Charita pro Ukrajinu - každý může pomoci!

V neděli 27.2. jsme při této mimořádné sbírce vybrali 20130,-Kč. V týdnu ještě přinesli někteří z vás dary v hodnotě 25200,-Kč. Vše již bylo použito a odesláno k okamžité pomoci. Upřímné díky všem dárcům!

Charita-pro-ukrajinu_4

Parte otce biskupa Františka Václava Lobkowicze

Parte-biskup-f-v-lobkowicz

Zemřel otec biskup František Václav Lobkowicz. + R.I.P.

S vděčností a pokorou před Pánem života se modleme za našeho biskupa Františka Václava, který ve čtvrtek 17.2.2022 odešel na věčnost.

https://www.doo.cz/posledni-zpravy/5290-zemrel-biskup-mons-frantisek-vaclav-lobkowicz-o-praem.html

Img_1163

Img_1205

Img_9286

Img_9321

SYNODA (2021 -2023) - společná cesta

Logo-cz-jpeg

Papež František pozval v neděli 10.10.2021 každého z nás a celou světovou Církev ke společné cestě. Tato synodální cesta je opřena o tři pilíře - společenství - spoluúčast - poslání. Také v naší farnosti se pokusíme k této cestě připojit. Podrobněji se o začínající synodální cestě můžete dočíst na těchto odkazech: 

https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023

https://www.doo.cz/101-slider-na-hlavn%C3%AD-straně/5179-biskup-martin-zve-k-synodalnimu-procesu-v-diecezi.html

Aktuální bohoslužby a farnost on-line

Od neděle 20.6.2021 se vracíme zpět k jedné nedělní bohoslužbě, která bude začínat v 9:00 hod.

Každou sobotu od 18-19 hod. je příležitost k tiché adoraci, svatému přijímání a svátosti smíření.

Aktuální pořad bohoslužeb včetně úmyslů mší svatých naleznete zde: http://www.farnostradvanice.cz/bohosluzby.

Některá zamyšlení, rozjímání a kázání nad nedělními texty Písma svatého naleznete zde: http://www.farnostradvanice.cz/farnost-online.

Děkuji za vstřícnost a vzájemný respekt. + Marek Jargus

Účinná víra, vytrvalá naděje a obětavá láska (srv. 1 Sol 1,3) … vybavení pro tuto dobu

Milí přátelé, v této zmatené době, v čase vzájemné společenské nedůvěry, v čase hrozivě nárůstajících statistik, postupně se přeplňujících nemocnic, v čase těžkých ekonomických omezení a velkých sociálních nejistot vás chci pozvat k tomu, aby se naším programem stala účinná víra, vytrvalá naděje a obětavá láska. 

- Účinná víra je víra projevující se skutky důvěry - potřebujeme se naučit důvěře v Boha, v druhé lidi i sami v sebe - odložme tedy strach, vzájemné napadání, hloupou víru v konspirační teorie a začněme se opírat o to, co je v nás i v lidech kolem nás dobré, co tam vložil Stvořitel - začněme prosím tím, že uvěříme, že každý člověk má velkou hodnotu už jen proto, že je člověkem (tedy obrazem Božím). A s tímto postojem se prosím pokusme dívat na současnou situaci.

- Vytrvalá naděje je naděje, která vydrží v těžkých časech. Je to schopnost vidět dál, mnohem dál, než na špičku vlastního nosu, vidět světlo tam, kde druzí vidí jen tmu. Dokud dýchám, doufám ... řekl jistý filozof ... Pro mne je zdrojem vytrvalé naděje pravidelné čerpání - každý nádech a výdech při modlitbě, každý úžas nad krásou stvoření, každá dobrá zkušenost s lidmi... Začněme prosím tím, že vědomě objevíme a zprovozníme zdroje naší naděje.

- Obětavá láska je láska, která dává všechno, dává i život za své přátele, to je Ježíšova láska ... stačí se tedy dívat na něj a učit se ... začněme prosím tím, že se na Něj upřeně zahledíme a snad zatoužíme po podobné lásce ...

A pokud potřebujete podpořit či povzbudit, nebojte se mi zavolat,

v důvěře a v modlitbě žehnám, + Marek

Img_1827

„Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu!“ Flp 4,13

Img_2610_2

Psychologická a duchovní podpora v době akutní krize

Zde najdete seznam odborníků z řad psychologů, psychoterapeutů a duchovních, kteří vám chtějí a mohou pomoci zvládnout tuto krizi a najít více vntřního pokoje a opory.

NEBOJTE SE ZAVOLAT!

https://psychoterapie.cz/

www.delamcomuzu.cz

https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4582-duchovni-a-psychoterapeuticka-pomoc-na-telefonu.html

Hle, stále tvořím věci nové...

Římskokatolická farnost Ostrava Radvanice leží na periférii Ostravy na území nejzamořenějšího ostravského obvodu.  Chceme vás na těchto stránkách pozvat do historie i současnosti farnosti, která se zde nachází od r. 1907.

Díky spolupráci se společností Trendum, o.p.s se v letech 2014-2016 podařilo dokončit rekonstrukci 2. NP farní budovy. O aktivitách této společnosti, která sídlí na naší faře od roku 2013 se dočtete v odkaze na horním menu Trendum, o.p.s.

Dne 23.4.2016 byly otevřeny a požehnány generálním vikářem Mons. Martinem Davidem nově zrekonstruované prostory fary. Otevřeli jsme tak vzdělávací a volnočasové Centrum TreFa (Trendum a Farnost, Trénink Farářů, Trendy pro Farnosti, TreFa pro všechny), které je naším společným projektem.

Budu vděčný za vaše nápady, připomínky a především zapojení ve všech oblastech života farnosti.

Marek Jargus, farář

 

 

Římskokatolická farnost Ostrava Radvanice

Propagujte i svojí stránku

 

Otvíračka fary - 23.4.2016


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slavnostní otevření fary po rekonstrukci

Milí přátelé, zázraky se dějí i dnes. Důkazem toho je naše pozvání na slavnostní otevření a požehnání nově zrekonstruovaných prostor radvanické fary. Ten kdo zná historii naší farnosti a především farní budovy, tak ví, o čem mluvím.

Děkuji projektantce ing. Janě Koběrské a přátelům z Trendum,o.p.s., kteří byli mozkem i motorem celé rekonstrukce, stejně tak jako děkuji všem dobrovolníkům z řad farnosti i odjinud, kteří se na rekonstrukci podíleli. (zvl. díky patří Vojtovi Buchtovi a jeho neuvěřitelnému nasazení).

Děkuji také Biskupské konferenci U.S.A., fondu Kirche in Not a Biskupství ostravsko-opavskému a nesčetným dárcům z naší farnosti za financování celé rekonstrukce.

Věřím, že nám všem bude fara sloužit ve všech oblastech, které máme v plánu rozvíjet - tedy v oblasti pastoračně-duchovní, vzdělávací, volnočasové, poradenské i kulturní.

Přijměte tedy pozvání k novému začátku v sobotu 23.4. v 15 hodin.

Marek Jargus, farář

Plakat-oteviracka-farnosti

Děkujeme za podporu Biskupství ostravsko-opavskému, Fondu pomoci pro střední a východní Evropu při BK USA, Nadaci Kirche in Not a fondu Renovabis.

Menu

Fotogalerie


int(3)