Biřmování - 22.9.2013


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schola mladých

Scholu mladých založila v radvanické farnosti RoMi Michalíková spolu s dalšími nadšenci v r. 2001. Od r. 2006 ji vedl Ondřej Buchta a od r. 2017 vede scholu Marta Lyčková. Schola mladých se schází ke svým zkouškám na faře v neděli po mši svaté - asi v 10:00 h. Hudbou a zpěvem doprovází některé slavnostní bohoslužby (půlnoční, velikonoční triduum...) a především dětské bohoslužby, které probíhají přibližně jedenkrát měsíčně.

Zveme všechny děti a mladé, kteří by si rádi v kostele zahráli či zapívali. Nové nadšence přijímáme po celý rok!

Od r. 2005 je neoddělitelnou součástí aktivit radvanické scholy také organizace ostravského festivalu schol - Radvanický Superschol.

http://www.youtube.com/watch?v=KUPhDiE2QOg

RaBaNaFaDiHuk

V r. 2000 vznikl ve farnosti vedle scholy mladých také soubor RaBaNaFaDiHuK tedy Radvanicko-bartovický národně-farní divadelně-hudební klub. Na svém kontě má RaBaNaFaDiHuK dvě hudební pásma Popelku Nazaretskou a Volám haleluja, dvě přehlídky schol ostravského děkanátu a čtrnáct divadelních her. Členové souboru jsou ve věku od pěti do padesáti let, soubor má i několik hostů, s kterými pravidelně spolupracuje. V čele souboru stojí RoMi Michalíková, která jej založila.

R. 2001 – vánoční příběh, pohádka Princezna za mlejna

R. 2002 – pohádka Lotrando a Zubejda, vánoční příběh Bonifác

R. 2003 – pohádka Něhurka a sedm trapaslíků, pásmo Popelka Nazaretská, hry krátké jednoaktové hry (Bača, Popoluška) .

R. 2004 – předvedení pásma Volám Aleluja v Petřvaldě u Karviné, velikonoční Pašije

R. 2005 – předvedení pásma Volám aleluja v obci Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, vánoce - Betlémská hra, první ročník Radvanického Superscholu.

R. 2006 - O velikonocích živě hrané Pašije na Květnou neděli, předvedení vánoční stínohry na půlnoční mši a ve mši ve dne pak Vánoční hry, představení pro Vesničku Soužití,

R. 2007 - hudební doprovod slavnostní bohoslužby u příležitosti. 100 let posvěcení kostela a zajištění technického zázemí pro koncert skupiny Hradišťan, organizace dětského programu farní pouti.

R. 2008 – živé Pašije na Květnou neděli, hudební doprovod při farní pouti, Mikuláš pro děti ve farnosti, vánoční zpívání v LDN

R. 2009 - druhý ročník akce Radvanický Superschol,tradiční návštěva LDN – koledy a vánoční hra

Chrámový sbor

Bez přerušení tradice působí v Radvanicích od roku 1921 chrámový pěvecký sbor. Tento sbor byl původně ženský, ale v době války se změnil na smíšený sbor. Sbor pravidelně vyplňoval bohoslužby o všech hlavních církevních svátcích, o pouti a o májových pobožnostech, též  při významných událostech kostela (biřmování, svěcení varhan a pod.). Kromě toho zpíval i při některých svatbách a pohřbech. V minulých 50 letech sbor nastudoval 6 českých mší, 11 latinských mší, 23 vánočních mší a 4 litanie k Panně Marii. Kromě toho ještě značné množství krátkých sborových skladeb, jako Pange Lingua, skladby k Panně Marii a svatým a pod.  K nejvýznamnějším provedením patří Korunovační mše  a Mše s varhanním sólem  W.A.Mozarta, Missa in Sol Fr. Schuberta, Missa brevis Zdeňka Fibicha, dále skladby Vojtěcha Říhovského, Jaroslava Křičky, Eduarda Treglera, Františka Gregory a dalších. Jde tedy o bohatý repertoár klasických i moderních skladeb. V uplynulých letech měl pěvecký sbor okolo 30 členů.

Jako dirigenti zde působili František Nechanický, František Hrdlička, Antonie Hrdličková, Joža Šimíček, Rostislav Hališka, Ludmila Turečková a v současné době Karel Koběrský.

Akce v průběhu roku

Poutní slavnost farnosti probíhá zpravidla v neděli po 8.9. tedy po svátku Narození Panny Marie. Tato tradice byla zavedena již při posvěcení kostela v r. 1907. V r. 2010 měla poutní slavnost farnosti tento program: V sobotu 11.9. proběhla večerní vigilie: v 17:30 mše svatá a po ní následoval meditativní růženec. Mši svatou v neděli 12.9. v den slavnosti v 9:00 h celebroval a zároveň kázal Mons. Martin David, generální vikář.

Radvanický Superschol pořádá naše farnost v r. 2010 již potřetí. Při této podzimní akci se pokoušíme vytvořit prostor pro vzájemná setkávání mladých schol v rámci Ostravy a okolí. www.superschol.ic.cz

http://www.youtube.com/watch?v=KUPhDiE2QOg

Tříkrálová sbírka je veřejná sbírka Charity České republiky www.caritas.cz, která probíhá vždy na začátku kalendářního roku. Naše farnost spolupracuje na svém území s Charitou sv. Alexandra v Ostravě - Kunčičkách.

Noc kostelů se v pátek 28.5.2010 uskutečnila poprvé a jistě ne naposledy. Podrobné informace nabízí www.nockostelu.cz.

http://www.youtube.com/watch?v=zu1sbSPcBFQ

Tříkrálová sbírka 2011


 
 
 

Herní odpoledne

V sobotu 26.2. 2011 - 12 vášnivých hráčů na faře.


 
 
 
 
 
 

Dětský karneval

V neděli 6.3. 2011 se fara naplnila přibližně 20-ti maskovanými dětmi.


 
 
 
 
 
 
 
 

Noc kostelů - 27.5.2011

Noc kostelů proběhla poprvé v r. 2005 ve Vídni a postupně se jako lavina během čtyř letech rozšířila po celém Rakousku. V posledních dvou letech se tato sympatická a příjemná NOC rozprostřela nad řadou kostelů v České republice. V r. 2010 dorazila poprvé také do Ostravy – Radvanic. Pro osvěžení paměti doporučujeme krásně vytvořený dokument z loňské Noci kostelů v Radvanicích na  http://www.youtube.com/watch?v=zu1sbSPcBFQ

Podobně jako před rokem vás chceme i letos pozvat na návštěvu. V průběhu Noci kostelů budou otevřeny a zpřístupněny všechny dostupné prostory kostela, připravujeme pro návštěvníky expozici celého liturgického roku a výstavní panely, které dávají nahlédnout do minulosti i současnosti farnosti (částečně i do budoucnosti J).

Už jste někdy nakoukli do sákristie, sáhli si na varhany nebo potěžkali kostelní zvony? Tentokrát budete mít příležitost a navíc, každá komentovaná prohlídka bude završena výstupem na nejvyšší věž kostela. Také letos připravujeme soutěže a kvízy pro děti i pro dospělé.

Až se setmí, pozveme vás nejprve ke koncertu místní scholy s pásmem „Mojžíš“, na který naváže dramatická stínohra v setmělém kostele.

Na závěr chceme nabídnout ztišení při svíčkách a meditativní modlitbě.

Místní hasiči pomáhají s přípravou NK 2011


 
 
 

První svaté přijímání - 5.6.2011


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu

Fotogalerie


int(1)