Aktuální pořad bohoslužeb

V době od 28.4.  - 2.6. 2019

28.4.

2. neděle velikonoční

9:00

za nemocné ve farnosti

29.4.

Svátek sv. Kateřny Sienské

8:30

za farní společenství

1.5.

Sv. Josefa

8:30 za rodinu Hálovou, Mikulovou, Barošovou, Tvardkovou a za duše v očistci

3.5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba

17:05

za Miladu Bražinovou, rodiče, manžela a syna

5.5.

3. neděle velikonoční

9:00

za živou a zemřelou rodinu Moskalovou a Chlebekovou

6.5.

Paátka sv. Jana Sarkandra

8:30

za farní společenství

8.5.

P. Marie Prostřednice všech milostí

8:30

za Emila Waldra, manželku, syna, Evu Olšarovou a všechny duše v očistci

10.5.

-

17:05

za Jiřího Jabůrka, rodiče z obou stran, rodinu Borýskovou, za duše v očistci a na poděkování Pánu Bohu

12.5. 4. neděle velikonoční  9:00

za Marií a Oldřicha Kuchařovy, jejich rodiče a za celou živou a zemřelou rodinu

15.5. 17:05

za živé zemřelé členy Živého růžence z Radvanic

17.5. - 17:05

za živou a zemřelou rodinu Furmančíkovou, Pěkníkovou a na poděkování Pánu Bohu

19.5. 5. neděle velikonoční 9:00

na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a ochranu Panny Marie

20.5. Památka sv. Kementa Marie Hofbauera 8:30

Za farní společenství

26.5. 6. neděle velikonoční 9:00

za Boženu Šimákovou, manžela, tři syny, zetě, dvě snachy, za celou živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

31.5. Svátek Navštívení Panny Marie 17:05

Vlastní úmysl

2.6. 7. neděle velikonoční 9:00  za Petra Hlístu

Velikonoce 2019

Květná neděle, 14.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

Zelený čtvrtek, 18.4.

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále 

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

Velký Pátek, 19.4. 

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta 

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

Bílá sobota, 20.4.

            12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

Velikonoční Triduum doprovází zpěvem schola mladých.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 21.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

            Chrámový sbor: Missa Loretta, op.3 (V. Říhovský) a Regina coeli (O. Horník) 

Pondělí v Oktávu velikonočním, 22.4.

9:00 hod. – Mše svatá

 

VÁNOCE 2018

Štědrý den: Vigilie Narození Páně - pondělí

24.12. 2018           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

                

Slavnost Narození Páně - úterý

25.12. 2018      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od A . Hradila

Svátek sv. Štěpána - středa

26.12. 2018   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - pondělí

 31.12. 2018           16:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2018

Slavnost Panny Marie, Matky Boží – úterý

1.1.2019 9:00 hod - Mše svatá 

na začátku Nového roku 2019

 

VÁNOCE 2017

 Štědrý den: Vigilie Narození Páně - neděle

24.12. 2017           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

      

Slavnost Narození Páně - pondělí

25.12. 2017      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od V. Kmenta

Svátek sv. Štěpána - úterý

26.12. 2017   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - neděle

 31.12. 2017           9:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2017

Velikonoce 2017 - farnost

Květná neděle, 9.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

 

Zelený čtvrtek, 14.4.       

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

 

Velký Pátek, 15.4.

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

 

Bílá sobota, 16.4.

12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 17.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

Pondělí v Oktávu velikonočním, 18.4.

                   9:00 hod. – Mše svatá

Pravidelné bohoslužby

Upozorňujeme na možnost změny pravidelného rytmu bohoslužeb. Aktuální stav pravidelně zveřejňujeme na webu. V případě pochybností si vše můžete ověřit na mobilním čísle: 604 877 253

neděle

9:00

farní kostel

pondělí

8:30

fara

středa

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

pátek

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

Menu

Fotogalerie