Tichá adorace

Příležitost modlit se v tichu před Pánem v Eucharistii:

od 11.3. do 2.4.2023

sobota, 11.3.2023 18:00 - 19.00
neděle, 12.3. .2023 18:15 - 19:00
sobota, 18.3.2023 18:00 - 19:00
neděle, 19.3.2023 18:15 - 19:00
pátek, 24.3.2023 18:15 - 19:00
neděle, 26.3.2023 18:15 - 19:00
sobota, 1.4.2023 18:00 - 19:00
neděle, 2.4.2023 18:15 - 19:00

Aktuální pořad bohoslužeb

V době od 26.3. - 23.4. 2023

Srdečně zveme k tiché modlitbě vždy sobotu - příležitost k tiché adoraci, (příp. svatému přijímání, svátosti smíření) od 18:00 - 19:00 a také v neděli od 18:15-19:00 hod. (aktuální termíny naleznete na odkaze "tichá adorace").

Děkuji za vstřícnost a vzájemný respekt. + Marek Jargus

26.3.

5. neděle postní

9:00

za Karla Slonku a rodiče z obou stran

27.3.

- na faře

7:35

za farní společenství

29.3.

-

17:05

za Zdeňka Suchého

31.3.

-

17:05

za živé a zemřelé členy Živého růžence z Radvanic

2.4.

Květná neděle

9:00 za Vlastu Danielovou
3.4.

Svatý týden

7:35 vlastní úmysl
5.4.

Svatý týden

17:05 na poděkování Pánu Bohu za požehnání
6.4.

Zelený čtvrtek

18:00

za kněze a další duchovní povolání

(připomínka poslední večeře Páně)

7.4.

Velký pátek

15:00 Velkopáteční obřady - Umučení Páně
8.4.

Velikonoční vigilie

20:30 za obrácení a růst našeho společenství - zvl. za biřmovance a ty, kteří se připravují ke svátostem
9.4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

9:00 za farní společenství
10.4.

Velikonoční Oktáv

9:00 za živé a zemřelé členy Živého růžence z Bartovic
12.4.

Velikonoční Oktáv

17:05 za zemřelou Annu Pavelkovou, za její rodiče a prarodiče z obou stran
14.4.

Velikonoční Oktáv

17:05 za Břetislava Buchtu, manželku Martu, za živou a zemřelou rodinu Buchtovou
16.4.

2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

9:00

za živou a zemřelou rodinu Káňovou, Pagáčovou, Křižíkovou a za duše v očistci

19.4.

-

17:05 za Ludmilu Kubíčkovou, za živé i zemřelé Kubíčkovy, Kociánovy a Turečkovy
21.4. - 17:05 za živé a zemřelé členy Živého růžence z Radvanic
23.4.

3. neděle velikonoční

9:00 za živou a zemřelou rodinu Furmančíkovou, Pěkníkovou a na poděkování Pánu Bohu

Menu

Fotogalerie


int(2)