Tichá adorace

Příležitost modlit se v tichu před Pánem v Eucharistii:

S možností svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem.

V sobotu také s možností přijmout během adorace svaté přijímání.

od 6.7. do 4.8.2024

sobota, 6.7.2024 18:00 - 19:00
neděle, 7.7.2024 18:00 - 19:00
sobota, 13.7.2024 18:00 - 19:00
neděle, 14.7.2024 18:00 - 19:00
sobota, 20.7.2024 18:00 - 19:00

neděle, 28.7.2024

18:00 - 19:00

sobota, 3.8.2024

18:00 - 19:00

neděle, 4.8.2024

18:00 - 19:00

Aktuální pořad bohoslužeb

V době od 7.7.  - 4.8. 2024

Srdečně zveme k tiché modlitbě vždy sobotu - příležitost k tiché adoraci, (příp. svatému přijímání, svátosti smíření) od 18:00 - 19:00 a také v neděli (aktuální termíny naleznete na odkaze "tichá adorace").

Děkuji za vstřícnost a vzájemný respekt. + Marek Jargus

7.7.

14. neděle v mezidobíí

9:00

za zemřelou maminku Jarmilu Kuchtovou, jejího manžela, za duše v očistci a za živou rodinu Kuchtovou a Krčálovou

8.7.

- na faře

7:15 za farní společenství
10.7.

-

17:05 vlastní úmysl
12.7.

-

17:05 za živé a zemřelé členy Živého růžence z Radvanic
14.7.

15. neděle v mezidobí

9:00 za Emanuela Glumbíka, manželku, dva bratry a za rodinu Slívovou
15.7.

- na faře

7:15 za farní společenství
17.7.

17:05 za Josefa Baladu
19.7.

-

17:05 za Miroslavu Mynářovou u příležitosti nedožitých 100 let, za manžela Františka, jejich rodiče, sourozence a celou živou a zemřelou rodinu
21.7.

16. neděle v mezidobí

9:00

na poděkování Pánu Bohu za 85 let života s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání, pomoc 

22.7.

Svátek sv. Marie Magdalény

7:15

za farní společenství

24.7.

-

17:05

vlastní úmysl

26.7.

Památka sv. Jáchyma a Anny

17:05

Za rodiče Jana a Marii Kašparovi a za bratra Jaromíra

28.7.

17. neděle v mezidobí

9:00 za Václava Jaroše, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
29.7.

Památka sv. Marty, Marie a Lazara

7:15 za farní společenství
31.7.

Památka sv. Ignáce z Loyoly

17:05 za Jiřího Jabůrka, rodiče z oboui stran, rodinu Borýskovou, za duše v očistci a na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobra a za dar zdraví
2.8.

-

17:05 za živé a zemřelé členy Živého růžence z Bartovic
4.8.

18. neděle v mezidobí

9:00 na poděkování za dar života a duchovního povolání a za celou živou i zemřelou rodinu

Velikonoce 2024

Květná (pašijová) neděle, 24.3.

    9:00                    mše svatá (žehnání ratolestí a četba pašijí)

Zelený čtvrtek, 28.3.        

      9:00                    Missa chrismatis (katedrála)

     18:00                  Památka Večeře Páně – mše svatá

     19 -21:00           Tichá adorace v Getsemanech

 

Velký Pátek, 29.3. - den přísného postu

14:15                  Křížová cesta

15:00                  Památka Umučení Páně – Velkopáteční obřady

16 – 18:00          Tichá modlitba u kříže 

 

Bílá sobota, 30.3.

12 – 20:00          Tichá adorace u Božího hrobu

         20:30         Velikonoční vigilie     

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 31.3.

         9:00                   Mše svatá ze slavnost

 

Pondělí velikonoční, 1.4.

         9:00 hod.           Mše svatá

 

Všechna velikonoční biblická čtení naleznete na www.liturgie.cz/misal.

Menu

Fotogalerie


int(2)