Aktuální pořad bohoslužeb

V době od 30.6.  - 29.7. 2019

30.6.

13. neděle v mezidobí

9:00

za Adélu a Ludvíka Matuškovy, rodiče a sourozence z obou stran

1.7.

- na faře

8:30

za farní společenství

3.7.

Svátek sv. Tomáše

17:05

na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobra s prosbou o ochranu do dalších let

5.7.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

9:00

za Františka Mynáře, manželku Miroslavu, celou živou a zemřelou rodinu

7.7.

14. neděle v mezidobí

9:00

za Karla Hrbáčka, manželku, rodiče z obou stran, za spásu jejích duší a za duše v očistci

8.7.

- na faře

8:30

za farní společenství

10.7.

-

17:05

vlastní úmysl

12.7.

-

17:05

za živé a zemřelé členy Živého růžence z Radvanic

14.7. 15. neděle v mezidobí  9:00

za Lumíra Adamuse a na poděkování Pánu Bohu za 55 let manželství, s prosbou k Panně Marií o další ochranu celé rodiny

15.7. Památka sv. Bonaventury 8:30

za farní společenství

17.7. - 17:05

za vnitřní uzdravení

19.7. - 17:05 

za Marií a Oldřicha Kuchařovy a celou živou i zemřelou rodinu

21.7. 16. neděle v mezidobí 9:00

na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání

22.7. Svátek sv. Marie Magdalény 8:30

za farní společenství

24.7. Sv. Šarbela Machlúfa 17:05

vlastní úmysl

26.7. Památka sv. Jáchyma a Anny 17:05

za živé a zemřelé členy Živého růžence z Bartovic

28.7. 13. neděle v mezidobí 9:00 

za Josefa Daniela a jeho dceru Vlastu Danielovou

29.7. Památka sv. Marty 8:30

za farní společenství

Velikonoce 2019

Květná neděle, 14.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

Zelený čtvrtek, 18.4.

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále 

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

Velký Pátek, 19.4. 

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta 

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

Bílá sobota, 20.4.

            12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

Velikonoční Triduum doprovází zpěvem schola mladých.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 21.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

            Chrámový sbor: Missa Loretta, op.3 (V. Říhovský) a Regina coeli (O. Horník) 

Pondělí v Oktávu velikonočním, 22.4.

9:00 hod. – Mše svatá

 

VÁNOCE 2018

Štědrý den: Vigilie Narození Páně - pondělí

24.12. 2018           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

                

Slavnost Narození Páně - úterý

25.12. 2018      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od A . Hradila

Svátek sv. Štěpána - středa

26.12. 2018   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - pondělí

 31.12. 2018           16:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2018

Slavnost Panny Marie, Matky Boží – úterý

1.1.2019 9:00 hod - Mše svatá 

na začátku Nového roku 2019

 

VÁNOCE 2017

 Štědrý den: Vigilie Narození Páně - neděle

24.12. 2017           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

      

Slavnost Narození Páně - pondělí

25.12. 2017      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od V. Kmenta

Svátek sv. Štěpána - úterý

26.12. 2017   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - neděle

 31.12. 2017           9:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2017

Velikonoce 2017 - farnost

Květná neděle, 9.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

 

Zelený čtvrtek, 14.4.       

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

 

Velký Pátek, 15.4.

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

 

Bílá sobota, 16.4.

12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 17.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

Pondělí v Oktávu velikonočním, 18.4.

                   9:00 hod. – Mše svatá

Pravidelné bohoslužby

Upozorňujeme na možnost změny pravidelného rytmu bohoslužeb. Aktuální stav pravidelně zveřejňujeme na webu. V případě pochybností si vše můžete ověřit na mobilním čísle: 604 877 253

neděle

9:00

farní kostel

pondělí

8:30

fara

středa

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

pátek

17:05

farní kostel (v zimním období na faře)

Menu

Fotogalerie