Tichá adorace

Příležitost modlit se v tichu před Pánem v Eucharistii:

od 26.11. do 23.12.2022

sobota, 26.11.2022 18:00 - 19.00
neděle, 27.11.2022 17:00 - 17:50
sobota, 3.12.2022 18:00 - 19:00
sobota, 10.12.2022 18:00 - 19:00
neděle, 11.12.2022 17:00 - 17:50
sobota, 17.12.2022 18:00 - 19:00
neděle, 18.12.2022 17:00 - 17:50
pátek, 23.12.2022 17:45 - 18:45

Aktuální pořad bohoslužeb

V době od 27.11. - 26.12. 2022

Srdečně zveme k tiché modlitbě vždy sobotu - příležitost k tiché adoraci, (příp. svatému přijímání, svátosti smíření) od 18:00 - 19:00 a také v neděli od 17-17:50 hod. (aktuální termíny naleznete na odkaze "tichá adorace").

Děkuji za vstřícnost a vzájemný respekt. + Marek Jargus

27.11.

1. neděle adventní

9:00

za děti a mladé lidi ve farnosti

28.11.

-

7:35

vlastní úmysl

30.11.

Svátek sv. Ondřeje

17:05

jistý úmysl

2.12.

-

17:05

za živé a zemřelé členy Živého růžence z Bartovic

4.12.

2. neděle adventní

9:00 za živou a zemřelou rodinu Jakubjákovou a Václavíkovou
7.12.

Památka sv. Ambrože

17:05 vlastní úmysl
8.12.

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

17:05 za farní společenství
9.12.

-

17:05 vlastní úmysl
11.12.

3. neděle adventní

9:00 za Antonína Jana
12.12.

-

7:35 za farní společenství
14.12.

Památka sv. Jana od Kříže

17:05 za Miroslava Bandyho a jeho otce Tomáše
16.12.

-

17:05 za zemřelého manžela Petra Hlistu
18.12.

4. neděle adventní

9:00

za Vlastu Danielovou

19.12.

-

7:35

vlastní úmysl

21.12.

-

17:05 vlastní úmysl
23.12.

-

17:05 za živé a zemřelé členy Živého růžence z Radvanic
24.12.

Vigilie slavnodsti Narození Páně - "půlnoční"

22:00 za Radvanice a Bartovice
25.12.

Slavnost Narození Páně

9:00 za farní společenství
26.12.

Svátek sv. Štěpána

9:00 za Karla Hrbáčka, rodiče z obou stran, děti, vnoučata, pravnoučata s prosbou o více víry pro celou rodinu a přímluvu Panny Marie

Velikonoce 2022

Květná (pašijová) neděle, 10.4.

         9:00 hod. mše svatá (žehnání ratolestí a četba pašijí)

 

Pondělí Svatého týdne, 11.4.

         16 -17:00 hod.   Velikonoční svátost smíření (P. Dominik Partyka)

Zelený čtvrtek, 14.4.        

        18:00 hod.         Památka Večeře Páně

        19 -21:00 h.       Tichá adorace v Getsemanech

 

Velký Pátek, 15.4.

den přísného postu

         14:15 hod.         Křížová cesta

         15:00 hod.         Památka Umučení Páně

         16 – 18:00 h.      Tichá modlitba u kříže 

 

Bílá sobota, 16.4.

        12 – 20:00 h.      Tichá adorace u Božího hrobu

         20:30 hod.         Velikonoční vigilie     

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 17.4.

         9:00 hod.           Mše svatá ze slavnosti

                                      Chrámový sbor zpívá - Franz Schubert: Mše G-dur

 

Pondělí velikonoční, 18.4.

         9:00 hod.           Mše svatá

VÁNOCE 2021

20.12.2021, pondělí

16:00 – 17:00     Předvánoční svátost smíření (P. Dominik Partyka)

21.12.2021, úterý

15:00 – 16:00      Zdobení vánočního stromu v kostele

22.12.2021, středa

15:00 – 19:00      Výroba vánočních přání na faře s Vojtou

Betlémské světlo:

22.12. v kostele po mši svaté (17:40 – 18:00)

23.12. a 24.12. na faře od 9:00 – 11:00 hod.

 

24.12.2021, pátek – Vigilie Narození Páně

22:00     „půlnoční“ mše svatá za Radvanice a Bartovice

                                                                                 

25.12.2021, sobota - Slavnost Narození Páně

9:00       slavnostní mše svatá za farnost

 

26.12.2021, neděle – svátek Svaté rodiny

9:00       mše svatá s obnovou manželských slibů       

         

31.12.2021, pátek

16:00     děkovná mše svatá na závěr roku 2021

 

1.1.2022, sobota  - Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

9:00       mše svatá

Velikonoce 2021

 Na všechny bohoslužby je potřeba se přihlásit – limit je 25 účastníků!

(písemně v kostele nebo mob. 604877253)

  

Pondělí Svatého týdne, 29.3.

16 -17:00 hod.   Velikonoční svátost smíření (P. Dominik Partyka)

Zelený čtvrtek, 1.4.          

18:00 hod.         Památka Večeře Páně (pro přihlášené)

19 -20:00 h.       Adorace v Getsemanech (možnost sv. přijímání)

 

Velký Pátek, 2.4.

den přísného postu

14:15 hod.         Křížová cesta

15:00 hod.         Památka Umučení Páně (pro přihlášené)

16 – 18:00 h.      Tichá modlitba u kříže (možnost sv. přijímání) 

 

Bílá sobota, 3.4.

13 – 19:00 h.      Tichá adorace u Božího hrobu

 20:00 hod.         Velikonoční vigilie     (pro přihlášené)         

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 4.4.

8:00 hod.         Mše svatá ze slavnosti (pro přihlášené)

9:30 hod.         Mše svatá ze slavnosti (pro přihlášené)

Vánoce 2020

4. stupeň protiepidemických opatření

Kapacita bohoslužeb je max. 50 účastníků!

 

Štědrý den – 24.12.2020

7:30                     mše svatá

8:00 – 10:00        betlémské světlo

15:00                   Vánoční mše svatá – pro přihlášené!!!

20:30 – 22:00      soukromá modlitba a návštěva betléma

                                                                                   

Slavnost Narození Páně – 25.12.2020

8:00                     Mše svatá za Radvanice a Bartovice

9:30                     Mše svatá za farnost

 

Svátek sv. Štěpána – 26.12.2020

8:00                     Mše svatá (zapsaný úmysl)      

9:30                     Mše svatá za pronásledované křesťany

5. stupeň protiepidemických opatření

Kapacita bohoslužeb je max. 25 účastníků!

 

Svátek Svaté rodiny – 27.12.2020 

8:00                     Mše svatá (zapsaný úmysl + pozvaní)

9:30 - 11:00         Adorace + svaté přijímání (soukromě) 

         

Silvestr – 31.12.2020

16:00                   Mše svatá se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2020!

                           (pro přihlášené - max. 25 osob)

Slavnost Matky Boží, Panny Marie - 1.1.

8:00                   Mše svatá (pro přihlášené - max. 25 osob)

9:30 - 11:00       Tichá adorace a svaté přijímání

Velikonoce 2020

Všechny bohoslužby probíhají soukromě bez účasti veřejnosti jen s nejnutnější asistencí podle pokynů otce biskupa (a liturgické komise ČBK).

http://www.liturgie.cz/clanky/a/velikonoce-2020-vademecum-pro-kneze

Květná neděle, 5.4.

9:00 hod. - Mše svatá

Zelený čtvrtek, 9.4.

15:00 -17:00 hod. - kostel je otevřen k soukromé tiché modlitbě

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

Velký Pátek, 10.4. 

den přísného postu

13:00 - 15:00 hod. - kostel otevřen k soukromé tiché modlitbě

15:30 hod. – Křížová cesta (přímý přenos přes Facebook stránky farnosti) https://www.facebook.com/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1-farnost-Ostrava-Radvanice-112976218727149/

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

Bílá sobota, 11.4.

14:00 - 18:00 hod. – kostel otevřen k soukromé tiché modlitbě

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 12.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

10:30 -12:00 hod. - kostel otevřen k soukromé tiché modlitbě

VÁNOCE 2019

Štědrý den: Vigilie Narození Páně - úterý

24.12. 2019           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

      

             

Slavnost Narození Páně - středa

25.12. 2019      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od J.J. Ryby

Svátek sv. Štěpána - čtvrtek

26.12. 2019   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Svátek Svaté rodiny - neděle

29.12. 2019 9:00 hod. - Mše svatá

                                obnova manželských slibů

Silvestr - úterý

31.12. 2019           16:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2019

Slavnost Panny Marie, Matky Boží – středa

1.1.2020 9:00 hod - Mše svatá 

na začátku Nového roku 2020

 

 

Velikonoce 2019

Květná neděle, 14.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

Zelený čtvrtek, 18.4.

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále 

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

Velký Pátek, 19.4. 

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta 

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

Bílá sobota, 20.4.

            12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

Velikonoční Triduum doprovází zpěvem schola mladých.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 21.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

            Chrámový sbor: Missa Loretta, op.3 (V. Říhovský) a Regina coeli (O. Horník) 

Pondělí v Oktávu velikonočním, 22.4.

9:00 hod. – Mše svatá

 

VÁNOCE 2018

Štědrý den: Vigilie Narození Páně - pondělí

24.12. 2018           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

                

Slavnost Narození Páně - úterý

25.12. 2018      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od A . Hradila

Svátek sv. Štěpána - středa

26.12. 2018   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - pondělí

 31.12. 2018           16:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2018

Slavnost Panny Marie, Matky Boží – úterý

1.1.2019 9:00 hod - Mše svatá 

na začátku Nového roku 2019

 

VÁNOCE 2017

 Štědrý den: Vigilie Narození Páně - neděle

24.12. 2017           22:00 hod. -  Mše svatá „půlnoční“

zpívá schola mladých

      

Slavnost Narození Páně - pondělí

25.12. 2017      9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti

Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od V. Kmenta

Svátek sv. Štěpána - úterý

26.12. 2017   9:00 hod.  – Mše svatá

9:45 hod. – Vánoční hra 

Silvestr - neděle

 31.12. 2017           9:00 hod. – Mše svatá 

se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2017

Velikonoce 2017 - farnost

Květná neděle, 9.4.

8:20 hod. – Křížová cesta

9:00 hod. - Mše svatá

 

Zelený čtvrtek, 14.4.       

9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále

18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

 

Velký Pátek, 15.4.

den přísného postu

16:15 hod. – Křížová cesta

17:00 hod. – Památka Umučení Páně

 

Bílá sobota, 16.4.

12 – 20:00 hod.tichá adorace u Božího hrobu

20:30 hod. – Velikonoční vigilie

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 17.4.

9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

Pondělí v Oktávu velikonočním, 18.4.

                   9:00 hod. – Mše svatá

Menu

Fotogalerie


int(2)