Pomoc obětem sexuálního zneužívání v církevním prostředí

Ve spolupráci s Charitou Ostrava nabízí Biskupství ostrravsko-opavské specifickou pomoc všem obětem sexuálního zneužívání v církevním prostředí. Pokud se vás nebo vašich blízkých toto bolestivé téma týká a žijete ve zranění a zmatku způsobeném sexuálním zneužíváním v církevním prostředí, nebojte se prosím říci si o pomoc. Tato služba je zde pro vás a bude vám pozorně a s respektem nasloucháno!

Letak_pomoc-obetem-sex-nasili_1

Pastorační poradenství a psychoterapie

Na základě pověření biskupa DOO Mons. F. V. Lobkowicze k specializované pastorační službě nabízím možnost pastoračního poradenství a terapie zaměřeného na oblast zneužívání drog a alkoholu. V případě zájmu lze nabídnout také duchovní doprovázení.

Nad rámec této specializace nabízím pastorační poradenství a terapii osobám v tíživé psychické životní situaci - jako je domácí násilí, traumata, úzkostné stavy.

Cílová skupina: Uživatelé drog, osoby trpící drogovou či jinou závislostí svých blízkých, osoby v konfliktu se zákonem, osoby v tíživé životní situaci

Mgr. Marek Jargus, systemický a narativní terapeut a duchovní

Termín konzultace si lze domluvit na tel.: 604 877 253 nebo email: mjargus@seznam.cz

Jazyk: česky, anglicky

Supervize

Co je to vlastně supervize:

 • Pohled shora, z jiné strany.
 • Zprostředkování nezatíženého náhledu na vykonávanou činnost, s cílem vyvarovat se chyb, osobně a profesně růst, potvrdit a zvýšit kvalitu dané činnosti.
 • Činnost, při které prostřednictvím zaměřeného pozorování a cílených otázek uvažujeme nad kvalitou péče o klienty a tím zvyšujeme schopnost sebereflexe pracovníka.

Nabízím možnost individuální, týmové i skupinové externí supervize v oblasti sociálních služeb a dalších pomáhajících oborů, školství, preventivních a volnočasových programů.

Mgr. Marek Jargus, Supervizor ČIS, absolvent výcviku integrované supervize při Českém institutu pro supervizi (ČIS) v Praze (2009-2013), www.supervize.eu, praxe v oblasti supervizí především sociálních služeb od r. 2006.

Externí supervizi lze sjednat na tel.: +420 604 877 253  nebo email: mjargus@seznam.cz.

Profesní životopis

Profesní životopis – Mgr. Marek Jargus (nar. 4.8.1970)

Vzdělání

 • 1984-88                gymnázium v Havířově
 • 1988-90                VUT Brno – stavební fakulta (nedokončené)
 • 1990-93 a 95-97    CMTF UP Olomouc

Výcviky

 • 2000-2005     Systemická psychoterapie – ISZ Praha (750 hodin)
 • 1999-2000     Dlouhodobý kurz o problematice závislostí  - I.E.S. (200 hod.)
 • 2000-2001     Řízení neziskových organizací – I.E.S. (300 hod.)
 • 2001              Krizová intervence – I.E.S. (30 hod.)
 • 2009-2013     Integrativní supervize – ČIS Praha (Český institut pro supervizi)
 • od r. 2012      Narativní akademie (ISZ-MC Praha)

Praxe

 • 1993-95       náhradní civilní služba - Sdružení Podané ruce Brno + zahraniční stáže ve Velké  Británii v drogových projektech (3 měsíce)
 • 1997-98       jáhenská duchovní praxe ve farnosti Kobeřice (Diecéze ostravsko-opavská)
 • 1998-2002    jáhenská a od r. 2000 kněžská pastorační praxe ve farnosti Kurdějov (Diecéze brněnská), duchovní služba ve vazební věznici Brno Bohunice
 • 1998-2002   Sdružení Podané ruce Brno, vedení programu Drogové služby ve vězení (tříčlenný tým) – věznice Brno, Kuřim
 • 1999-2000   zahraniční stáže v drogových vězeňských službách ve Velké Británii (6 týdnů)
 • od r. 2002    farář farnosti Ostrava Radvanice – řízení farnosti
 • od r. 2002    poradenství, terapie a duchovní služba v rámci Farní poradny pro lidi se závislostními a jinými osobnostními potížemi
 • od r. 2002    externí poradce a terapeut  v těchto zařízeních:

KC Net Karviná – o.s. Net (2003-2008), Domov Agapé – Charita Opava (2003-2005), Resocializační středisko pro ženy  - Charita Český Těšín (2003-2009), Věznice Heřmanice (2002-2004), CSVČ Don Bosko Havířov - Kluby Valdocco, Maják  - volnočasové kluby pro mládež (2007-2012), Slezská diakonie - Kerit - poradna pro zvládání násilí (2012-....)

 • Od r. 2002  Vězeňská duchovenská péče - Vazební věznice Ostrava, věznice Heřmanice
 • Od r. 2006  individuální, týmová a případová supervize:

DCHOO, OCH Český Těšín (Centrum prevence, NZDM Kometa), Slezská diakonie Ostrava – Havířov (poradny Elpis, OP, IC), OCH Kopřivnice, CZP Ostrava, Romodrom Bohumín, Terénní a sociální práce v sociálně vyloučené lokalitě – Orlová, OSPOD Karviná, Přerov a Lipník nad B., NZDM Prostor Frýdek-Místek, Charita Třinec

Lektorování

 • Kurs Drogové služby ve vězení (2001) - I.E.S. při SPR, garant kursu – 20 hodin
 • 9th British Prison Drug Workers Conference, Edinburgh, 2001
 • Pastorální cvičení na CMTF UP Olomouc – 1999-2007 – 100 hodin
 • AT konference (2006), Komunitní konference (I.E.S.) – 2004-2008
 • Kurs o drogových službách – DCHOO (Vesnička Soužití), 2008 – 15 hodin
 • Kurs o komunikaci s klientem - OHN MÚ Kopřivnice (sociální pracovnice), 2010 – 6 hodin
 • Setkání AD a NDC v rámci MSK (S.A.D.), 2011 - 6 hodin
 • Kurs "Klient s rizikovým chováním" (SPOLU), 2013 - 8 hodin
 • Daphne II - Impact, workshop, Bristol, 2013

Publikační činnost

 • Kalina a kol., Drogy a drogové závislosti, Praha, 2003, kap. 9/8 – Klienti ve vazbě a výkonu trestu
 • Zaostřeno na drogy 4/2006, Úřad vlády ČR, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
 • Martínek a kol., Praktická teologie pro sociální pracovníky, Praha, Jabok, 2008, kap. 11 – Uživatelé drog
 • Časopis Sociální práce/Sociálna práca, 4/2008, článek „Drogy a duchovní“, s. 13

Benediktův muž v terénu

Menu

Fotogalerie


int(2)