Zasedání ERF 17.5.2018

Zasedání ekonomické rady Římskokatolické farnosti Ostrava Radvanice

 Přítomni: 

M. Jargus, R. Sotoniaková, J. Lyčka, B. Buchta, ing. J. Koběrská, P.Kozlová, V.Buchta

 

Zhodnocení loňského roku a schválení účetní uzávěrky:

Zpráva o hospodaření ŘKF Ostrava-Radvanice za rok 2017

Počáteční zůstatek na běžném účtu                              93 426,18 Kč

Počáteční zůstatek na pokladně                                     37 154,00 Kč

Příjmy:                                                                              860 528,53 Kč   

Sbírky celkem                                                                   185 489,00 Kč                         

z toho: sbírky běžné                              111 393,00

             sbírky na opravy                         38 966,00 

             sbírky mimořádné                        5 584,00                

             sbírky vyhlášené biskupstvím  29 546,00

Přijaté dary                                                                        122 080,00 Kč

Nájemné                                                                            320 218,13 Kč

Dotace ÚMOb Radvanice                                                    7 000,00 Kč

Dotace Úřad práce                                                             85 030,00 Kč

Příspěvek z biskupství (pastorační fond)                        40 000,00 Kč 

Refakturace elektřiny                                                      100 047,00 Kč

Úroky na běžném účtu                                                           664 ,40 Kč

Výdaje:                                                                               640 487,33 Kč

Spotřeba energií (elektřina, plyn, voda)                      201 133,00 Kč

Režijní výdaje                                                                    134 436,33 Kč

Drobný dlouhodobý majetek                                           60 002,00 Kč

Bohoslužebné výdaje                                                           6 473,00 Kč

Zhotovení elektroinstalace                                               23 669,00 Kč

Opravy ostatní                                                                      8 768,00 Kč

Mzdové výdaje (mzdy, sociál. a zdrav.pojištění)        134 719,00 Kč  

Poskytnuté dary                                                                    5 000,00 Kč 

Odeslaný desátek                                                              17 600,00 Kč

Odeslané vyhlášené sbírky                                              29 546,00 Kč

Pojištění majetku                                                                 6 378,00 Kč

Daň z nemovitostí                                                                   679,00 Kč

Splátka půjčky od biskupství                                           10 000,00 Kč                    

Poplatky z vedení běžného účtu                                       2 084,00 Kč

Konečný zůstatek na běžném účtu                              332 041,38 Kč

Konečný zůstatek na pokladně                                      18 580,00 Kč  

Rozpis energií

Elektřina                 131 385,00

z toho přefakturováno                       100 047,- (Česká telekomunikační infrastruktura) 

zálohy 12 x 6 800  =                              81 600,- 

nedoplatek                                             49 785,-   

 

Plyn                            61 786,00

zálohy 12 x 4 100  =                                49 200,-

nedoplatek                                               12 586,- 

             

Vodné a stočné           7 962,00

zálohy 4 x 800 +8 x 700 =                         8 800,-

vratka                                                              838,-  

Režijní výdaje

Telefon + internet                    15 809,52

Revize, služby PO                       4 700,00

Odvoz odpadu                             3 196,00

Kancelářské potřeby                  2 237,00                  

Poštovné                                         584,00

Předplatné Katolický týdeník    7 020,00

Výdaje 110+                                26 172,00

Výdaje Superschol                     32 331,00      

Ostatní režijní výdaje                 42 386,81 

(pomůcky do náboženství, nářadí, čistící a úklidové prostředky, svítidla, občerstvení, struny, kopírování, nádobí, příslušenství PC, kalendáře, figurky do betléma, ………)

Drobný dlouhodobý majetek

Ozvučení kostela                         10 878,00

Ústřednový zesilovač                  24 975,00

Prosklená skříň                             17 614,00  

Bezdrátový číselník                        6 535,00

Opravy ostatní 

Zednické práce                               3 800,00

Oprava plynového kotle               4 968,00  

Odeslané vyhlášené sbírky

Svatopetrský haléř                      4 100,00

Potřeby diecéze                           2 435,00

Svatá Země                                   1 100,00

Seminář                                         3 250,00

Diecézní charita                           3 063,00

TV Noe                                           4 429,00

Církevní školy                               2 420,00

Misie                                              5 379,00

Biblické dílo                                  3 370,00

 

Následná diskuze:

Předplatné KT - aktualizovat a znovu vyzvat lidi k přihlášení, označit pokladničku

priority roku 2018:

- Oprava věžiček na faře (havarijní stav) - čekáme na výsledky dotačního programu z MmO

- Připravíme rozpočty veškerých potřebných investičních akcí - kostel i fara

- Nainstalujeme venkovní vitrínu na kostele pro informování veřejnosti o činnosti na faře a ve farnosti.

- Oslovíme p. Bittnera s dotazem možnosti postupných etap restaurování hlavního oltáře (celková částka 620 000,-Kč)

- Farnost je v letech 2018-2020 příjemcem dotace z fondu Renovabis v celkové hodnotě 21000 Euro. Tato částka je účelově vázána na realizaci projektu Vzdělávání a podpora kněží a pastoračních pracovníků (Pastor+), kterou farnost realizuje ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským a Trendum, o.p.s. Nejdná se tedy o peníze na investice ale na aktivity.

Další setkání ERF - pondělí, 10.9. v 17:00 hodin

Zasedání ERF r. 2017

Ostrava - Radvanice, 28.3.2017

Zasedání ekonomické rady Římskokatolické farnosti Ostrava Radvanice

Přítomni: 

M. Jargus, R. Sotoniaková, J. Lyčka, B. Buchta, ing. J. Koběrská, P.Kozlová

 

Schválení zprávy o hospodaření ŘKF Ostrava-Radvanice za rok 2016 a diskuze

Počáteční zůstatek na běžném účtu                        1 023 424,39 Kč

Počáteční zůstatek na pokladně                                       5 193,00 Kč

Příjmy:                                                                           1 152 639,34 Kč   

Sbírky celkem                                                                   189 568,00 Kč                         

z toho: sbírky běžné                                95 468,00

             sbírky na opravy                         43 171,00 

             sbírky mimořádné                      17 000,00                

             sbírky vyhlášené biskupstvím   33 929,00

Přijaté dary                                                                        513 014,00 Kč

Nájemné                                                                            197 457,00 Kč

Vratka poskytnuté půjčky (TRENDUM)                        100 000,00 Kč

Dotace ÚMOb Radvanice                                                    5 000,00 Kč

Dotace Úřad práce                                                             66 748,00 Kč

Záloha na elektřinu                                                            80 000,00 Kč

Úroky na běžném účtu                                                           852,34 Kč

Výdaje:                                                                          2 050 676,55 Kč

Spotřeba energií (elektřina, plyn, voda)                      241 792,00 Kč

Režijní výdaje                                                                    167 651,72 Kč

Vybavení fary                                                                    190 968,00 Kč

Bohoslužebné výdaje                                                          9 232,00 Kč

Rekonstrukce fary                                                        1 140 605,33 Kč 

Opravy ostatní (běžné)                                                     27 607,00 Kč

Mzdové výdaje (mzdy, sociál. a zdrav.pojištění)          68 162,00 Kč  

Poskytnuté dary                                                                 34 700,00 Kč 

Odeslaný desátek                                                              17 600,00 Kč

Odeslané vyhlášené sbírky                                              33 929,00 Kč

Pojištění majetku                                                                 6 627,00 Kč

Daň z nemovitostí                                                                   100,00 Kč

Poskytnutá půjčka (TRENDUM)                                    100 000,00 Kč

Splátka půjčky od biskupství                                           10 000,00 Kč                    

Poplatky z vedení běžného účtu                                       1 702,50 Kč

Konečný zůstatek na běžném účtu                               93 426,18 Kč

Konečný zůstatek na pokladně                                      37 154,00 Kč  

(zůstatek na pokladně nesouhlasí hlavně z důvodu zaúčtování poštovného za odeslání vyúčtování VPP na ÚP)  

Rozpis energií

Elektřina                 174 789,00 

zálohy 12 x 7 350 =                                88 200,- 

nedoplatek z 26.01.2016                         1 976,-

nedoplatek z 11.10.2016                       37 386,-

vratka elektřiny za rok 2014 a 2015    47 227,-

Plyn                            54 425,00

zálohy 12 x 4 350 =                                   52 200,-

nedoplatek                                                   2 225,- 

             

Vodné a stočné         12 578,00

zálohy 3 x 410 + 9 x 800 =                         8 430,-

nedoplatek                                                   4 148,-  

Režijní výdaje

Telefon + internet                    16 054,75

Servis hasících přístrojů             2 750,00

Odvoz odpadu                             3 196,00

Kancelářské potřeby                   3 635,00                  

Poštovné                                          658,00

Předplatné Katolický týdeník   6 084,00

Ozvučení kostela                       29 173,50

Notebook                                   15 999,00

Dataprojektor+plátno              35 804,00

Ostatní režijní výdaje                54 297,47 

(pomůcky do náboženství, nářadí, čistící a úklidové prostředky, banner, svítidla, občerstvení, struny, grafické a tiskařské práce, …… + 9 510,- prozatím neznámá platba)

Vybavení fary 

Kuchyňská linka FENIX                11 900,00

Kuchyňská linka NELA                 10 037,00

Koberce                                           6 720,00

Konferenční stolky                        1 598,00         

Pohovka                                          2 999,00

Válenda                                           9 999,00

Křesla                                               3 798,00

Stoly 12 ks                                     32 787,00

Židle+sedáky 40 ks                       79 264,00

Žaluzie                                            31 866,00   

Opravy ostatní 

Odstranění závad po revizi kostela                              7 948,00

Zkrácení lamel žaluzií                                                      2 602,00

Oprava poškozeného topení                                         2 057,00

Oprava varhan                                                                 6 000,00

Demolice v kostele                                                         9 000,00

Odeslané vyhlášené sbírky

Svatopetrský haléř                      4 014,00

Setkání mládeže v Krakově        4 284,00

Svatá Země                                   1 210,00

Seminář                                         3 180,00

Oprava katedrály                         2 367,00

Pomoc Ukrajině                           2 000,00

Diecézní charita                           3 171,00

TV Noe                                           2 200,00

Církevní školy                               2 676,00

Misie                                              5 563,00

Biblické dílo                                  3 264,00

 

Dne 28.3.2017 byla znovuustanovena ekonomická rada farnosti ve složení:

Předseda:

P. Marek Jargus

Členové:

Břetislav Buchta,

Jan Lyčka,

Renáta Sotoniaková,

Pavlína Kozlová,

Jana Koběrská

na dobu 5 let, tedy do 31.3.2022.

ERF vzala na vědomí text VIZE FARNOSTI 2020, který vznikl v rámci strategického plánovacího dne farnosti.

VIZE FARNOSTI 2020

 • Farnost je místem opravdového setkání s lidmi a s živým Bohem.
 • Nedělní kavárna je kapacitně naplněná.
 • Máme skupinu aktivních mladých, kteří vedou ostatní.
 • Máme novou fasádu fary i kostela/projekt jak ji realizovat.
 • Máme odstraněné mezilidské bariéry.
 • Podporujeme duchovní růst i netradiční formou.
 • Brigády - pravidelně pomáhá cca 20 lidí.
 • Je jasné, kdy je farář k zastižení.
 • Funguje několikahodiná adorační služba/otevřený kostel.
 • Významná část účastníků nedělních bohoslužeb je zapojena do dalších aktivit.
 • V kostele máme promítací projekci - na texty písní, žalmů, …
 • Existují funkční aktivity pro různé skupiny.

Zasedání ERF r. 2016

Ostrava - Radvanice, 29.3.2016

Zasedání ekonomické rady Římskokatolické farnosti Ostrava Radvanice

 Přítomni: 

M. Jargus, R. Sotoniaková, J. Lyčka, J. David, B. Buchta, ing. J. Koběrská, P.Kozlová

 

 1. Zhodnocení loňského roku a schválení účetní uzávěrky

Počáteční stav na běžném účtu u České spořitelny      343 253,84 Kč

Počáteční stav v pokladně                                                      5 346,00 Kč

Příjmy celkem:                                                                 2 065 131,70 Kč

Sbírky                                                                                     183 020,00 Kč

z toho – sbírky na opravu fary                                             49 433,00 Kč    

                sbírky vyhlášené biskupstvím                              30 110,00 Kč

                sbírky běžné                                                         103 477,00 Kč

Dary                                                                                    1 552 035,04 Kč

z toho – od biskupství                                                         461 550,00 Kč

                Kirche in Not                                                         187 425,04 Kč

                z USA                                                                      726 000,00 Kč

                ostatní běžné                                                        177 060,00 Kč

Dotace SMO-ÚMOb Radvanice                                            5 000,00 Kč

Nájemné                                                                                142 570,77 Kč

Úroky na běžném účtu                                                            2 505,89 Kč

Přijatá záloha na el. energii (věž kostela)                         80 000,00 Kč          

 1. Výhledy na r. 2016-17

a/ kostel: 

 • připravit návrh osvětlení, 
 • sledovat stav zvedající se podlahy v kostele, 
 • zhodnocení stavu hlavního oltáře proběhlo – cena rekonstrukce cca 600.000,-Kč
 • zapojení do dnů víry – Noc kostelů 
 • pracovat na přípravě projektů na zvelebení okolí kostela – včetně fasády
 • r. 2017 – 110 výročí posvěcení kostela
 • r. 2017 – končí funkční období stávající ERF

b/ farní budova

 • slavnostní otevření horního patra 23.4.2017 v 15:00 h. – centrum pro vzdělávání a volný čas – pracovní název „Trefa“
 • pokračování rekonstrukce – výměna plynového kotle, dveře v 1 NP
 • připravit nové nájemní smlouvy – farní byt a Trendum

Zasedání ERF r. 2015

Ostrava - Radvanice, 17.3.2015

 Zasedání ekonomické rady Římskokatolické farnosti Ostrava Radvanice

 Přítomni:

M. Jargus, R. Sotoniaková, J. Lyčka, J. David, B. Buchta, ing. J. Koběrská, P.Kozlová

 1. Zhodnocení loňského roku a schválení účetní uzávěrky

 a/         příjmy v r. 2014:                                               496 456,-Kč

b/         výdaje v r. 2014:                                               318 775,-Kč

c/         rozdíl příjmů a výdajů za rok 2014:                 177 681,-Kč

d/         stav účtu a pokladny k 31.12.2014: - účet        343 253,-Kč

-pokladna              5 346,-Kč

celkem –            348 599,-Kč

g/         Finanční příspěvky MOb RaB ve výši 5 000,-Kč

h/       Trendum, o.p.s. se sídlem na faře – obecně prospěšná společnost zaměřující se na oblast vzdělávání, volný čas a konzultace – ve spolupráci s BOO proběhl pilotní projekt Vzdělávání kněží a pastoračních pracovníků v oblasti měkkých dovedností.

i/         přechod na centrální způsob účetnictví – zajišťuje BOO

 1. Výhledy na r. 2015               

 a/         kostel:

-        hledat vhodného architekta a připravit návrh osvětlení,

-        sledovat stav zvedající se podlahy v kostele,

-        opravit prasklou lavici v kostele

-        pozvat odborníka na dřevěné konstrukce – řešit zhoršující se stav hlavního oltáře (a dalších dřevěných konstrukcí)

b/         farní budova:

- pokračování rekonstrukce – (vnitřní stavební konstrukce svislé i vodorovné,  elektroinstalace – farní byt, společenský sál) – celkový rozpočet cca 1.600.000,-Kč.

Projekt Vzdělávání kněží a pastoračních pracovníků… ve spolupráci s Trendum, o.p.s. se zalíbil reprezentantům Biskupské konference USA – nyní čekáme na posouzení žádosti o dotaci (červen 2015), současně žádáme o podporu fondy Renovabis, Kirche in Not a Biskupství ostravsko – opavské.

Hospodaření farnosti za r. 2014

 Zpráva o hospodaření farnosti Ostrava - Radvanice v r. 2014

 

Počáteční zůstatek na běžném účtu u České spořitelny:       162 965,11 Kč

Počáteční zůstatek na pokladně:                                               7 954,00 Kč

Příjmy:

Sbírky celkem                                                                      158 114,00 Kč

- z toho: sbírky mimořádné, vyhlášené biskupstvím               36 328,00 Kč

               na opravu fary                                                           55 151,00 Kč

Přijaté dary                                                                          110 155,00 Kč

Nájemné                                                                                222 137,42 Kč

- z toho záloha 80 000,- Kč (jinak 142 137,42 Kč)

Dotace ÚMOb Radvanice                                                         5 000,00 Kč        

Úroky z běžného účtu                                                              1 050,03 Kč

______________________________________________________________

Příjmy celkem:                                                                       496 456,45 Kč

Sbírky mimořádné:

- na Svatopetrský haléř      3 536,- Kč

- na potřeby diecéze           2 203,- Kč

- na Svatou zemi                1 250,- Kč  

- na seminář                       2 855,- Kč

- na TV Noe                       2 150,- Kč

- na diecézní charitu           2 753,- Kč

- na církevní školy              2 722,- Kč

- na misie                            7 507,- Kč

- na trpící křesťany             4 055,- Kč

- na biblické dílo                 2 147,- Kč

- na opravu katedrály          5 150,- Kč

 

 Výdaje:

 spotřeba elektřiny                                                                     87 940,00 Kč

- z toho záloha 80 000,- Kč (jinak 7 940,- Kč)

spotřeba plynu                                                                          53 607,00 Kč

spotřeba vody                                                                             5 124,00 Kč

poskytnuté dary                                                                          3 994,00 Kč

odvod desátku                                                                          17 600,00 Kč

bohoslužebné výdaje                                                                  5 134,00 Kč

odvod mimořádných sbírek na biskupství                                36 328,00 Kč

daň z nemovitostí                                                                           100,00 Kč

poplatky z běžného účtu                                                                970,48 Kč

opravy nepamátek                                                                    20 346,25 Kč

pojištění majetku                                                                        3 779,00 Kč

odvoz odpadu                                                                             3 196,00 Kč

hovorné + internet                                                                    13 350,99 Kč

montáž zabezpečovacího zařízení                                            16 070,00 Kč

nábytek do farní kanceláře                                                         5 598,00 Kč

křovinořez                                                                                  7 176,00 Kč

výdaje spojené s pastoračním fondem                                      16 706,00 Kč

výdaje spojené s dotací ÚMOb Radvanice                                 5 230,00 Kč

Katolický týdeník                                                                        2 704,00 Kč

ostatní režijní výdaje (prodloužení domény,služby PO,

znalecký posudek,kancelářské potřeby,katechet.potřeby….)   13 822,00 Kč

________________________________________________________________

Výdaje celkem                                                                         318 775,72 Kč                 

Konečný zůstatek na běžném účtu u České spořitelny:          343 253,84 Kč

Konečný zůstatek na pokladně:                                                  5 346,00 Kč

Zasedání ERF r. 2014

Ostrava - Radvanice, 18.3.2014

 

Přítomni:

M. Jargus, R. Sotoniaková, J. Lyčka, J. David, B. Buchta, ing. J. Koběrská, P.Kozlová

 1. Zhodnocení loňského roku a schválení účetní uzávěrky

a/         příjmy v r. 2013:                                                562 733,-Kč

b/         výdaje v r. 2013:                                                659 557,-Kč

c/         rozdíl příjmů a výdajů za rok 2013:                   196 808,-Kč

d/         stav účtu a pokladny k 31.12.2012:

-          celkem –    170 919,-Kč

e/         fara: výměna oken - 324 000,- Kč)

g/         Finanční příspěvky MOb RaB ve výši 10 000,-Kč

h/         Proveden průzkum oltářů – stav: dobrý

 1. Výhledy na r. 2014

a/         přechod na centrální způsob účetnictví – zajišťuje BOO    

b/         kostel: dotáhnout osvětlení, zkontrolovat kanalizaci kvůli zvedající se podlaze v kostele, opravit boční dveře a zámek na dveřích u sákristie, objednat truhláře na opravu oltářů, upozornit cedulí na padající omítku a bezpečnou vzdálenost od kostela.

c/         farní budova:

- pokračování rekonstrukce – (vnitřní stavební konstrukce svislé i vodorovné,  elektroinstalace – farní byt, společenský sál) – celkový rozpočet cca 2.300.000,-Kč.

- založeno TRENDUM, o.p.s. se sídlem na faře – obecně prospěšná společnost zaměřující se na oblast vzdělávání, volný čas a konzultace – nájemní smlouva byla schválena Biskupstvím ostravsko – opavským.

Zasedání ERF r. 2013

Ostrava - Radvanice, 26.2.2013

 Zasedání ekonomické rady Římskokatolické farnosti Ostrava Radvanice

 Přítomni:

M. Jargus, R. Sotoniaková, J. Lyčka, J. David, B. Buchta, ing. J. Koběrská, P.Kozlová

 1. Zhodnocení loňského roku a schválení účetní uzávěrky

a/         příjmy v r. 2012:                                               548 011,-Kč

b/         výdaje v r. 2012:                                               396 890,-Kč

c/         rozdíl příjmů a výdajů za rok 2012:                 151 120,-Kč

d/         stav účtu a pokladny k 31.12.2011:

-        celkem –    273 178,-Kč

e/         kostel: dokončení ozvučení (cca 100 000 Kč)

f/         pokračování rekonstrukce fary: pouze drobné opravy, oklepání fasády, oplocení na zahradě

g/         Finanční příspěvky MOb RaB ve výši 10 000,-Kč (dovybavení na akce)

a 20 000,-Kč koncert Hradišťanu (105 let kostela)

 1. Výhledy na r. 2013-2014

 a/         kostel: reklamace střechy (připravuje Ing. J. Koběrská), zpovědní místnost (příprava projektu), restaurace hlavního i bočních oltářů (provést průzkum a připravit návrhy), zdvojení nebo jiné zajištění oken

(Vzhledem k zastavení financování církevních objektů, které nejsou památkově chráněny i vzhledem zájmu k MOb RaB pokračovat ve snaze o registraci kostela jako kulturní památky.

b/         farní budova:

- pokračování rekonstrukce – začátek 2. etapy (vnitřní stavební konstrukce svislé i vodorovné, okna, elektroinstalace – farní byt, společenský sál)

- závisí na úspěšnosti v získávání financí

c/         Inventář – soupis dokončen

Zasedání ERF - 2012

Ostrava - Radvanice, 20.2.2012

 Zasedání ekonomické rady Římskokatolické farnosti Ostrava Radvanice

 

Přítomni: M. Jargus, R. Sotoniaková, J. Lyčka, J. David, B. Buchta,

Za nové členy přijati: ing. J. Koběrská, P.Kozlová

 1. Zhodnocení loňského roku a schválení účetní uzávěrky

a/         příjmy v r. 2011:                                            1 285 605,- Kč

b/         výdaje v r. 2011:                                            1 233 581,-Kč

c/         rozdíl příjmů a výdajů za rok 2011:                    52 024,-Kč

d/         stav účtu a pokladny k 31.12.2011:

-          pokladna – 10 056,-Kč

-          banka –      112 001,-Kč

-          celkem –    122 057,-Kč

e/         oprava kostela: Dokončení opravy dešťové kanalizace a dokončení interiérových omítek lodi kostela v hodnotě 520 769,-Kč (z toho grant MMO z r. 2011 činil 400 000,-Kč)

f/         pokračování rekonstrukce fary: dokončení obnovy střešního pláště a oprava stropní konstrukce, půdní záklop, vrata boční vjezd (proinvestováno 300 000,-Kč – plánujeme pokračování prací v r. 2012) – donoři r. 2011: BOO (140 000,-Kč), ČEZ, a.s. (100 000,-Kč), dary (134 900,-Kč), účelové sbírky (64 150,-Kč) – celkem 439 050,-Kč

g/         Grant MOb RaB ve výši 10 000,-Kč a grant MMO ve výši 20 000,-Kč pro mládež byl použit na akci Radvanický Superschol.

 1. Výhledy na r. 2012-2013

a/         kostel: reklamace střechy (připravuje Ing. J. Koběrská), dokončit ozvučení kostela, zpovědní místnost (příprava projektu), restaurace hlavního i bočních oltářů (provést průzkum a připravit návrhy), zdvojení nebo jiné zajištění oken, bezpečnostní systém (připravit návrhy - zvýšený počet krádeží a poškození v r. 2011 byl alarmující).

Vzhledem k zastavení financování církevních objektů, které nejsou památkově chráněny i vzhledem zájmu MOb RaB pokračovat ve snaze o registraci kostela jako kulturní památky.

b/         farní budova:

- pokračování rekonstrukce – začátek 2. etapy (vnitřní stavební konstrukce svislé i vodorovné, okna, elektroinstalace – farní byt, společenský sál)

- závisí na úspěšnosti v získávání financí – registrujeme zvýšený zájem a podporu ze strany BOO.

c/         Inventář – soupis dokončen, proběhne označení veškerého majetku.

Opravy farního kostela v roce 2011

V roce 2011 proběhlo dokončení dešťové kanalizace a vnitřní výmalby bočních prostor farního kostela (kůr, chodba, sákristie a skladové prostory). Celková cena opravy činila 520.769,-Kč. Na tuto opravu jsme obdrželi dotaci ve výši 400.000,-Kč z rozpočtu Statutárního města Ostravy. Děkujeme za podporu!!!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opravy farního kostela v letech 2002-2010

V letech 2002-2010 prošel farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie celou řadou oprav.

 • Rekonstrukce presbytáře
 • Ozvučení a zabezpečení kostela
 • Oprava věže a střech kostela
 • Oprava varhan
 • Oprava vnitřních omítek
 • Výmalba interiéru
 • Oprava oken a vitráží

Největším donorem oprav byl Magistrát města Ostravy - 3 970 000,-Kč

Městský obvod Radvanice a Bartovice přispěl částkou - 80 000,-Kč

Farnost přispěla z vlastních zdrojů (dary, sbírky, nájemné) - 860.000,-Kč

Celkem proinvestováno v letech 2002-2010 při opravách kostela - 4 910 000,-Kč

Zasedání ERF - 2011

 

 

Přítomni: M. Jargus, R. Sotoniaková, J. Lyčka, J. David, B. Buchta

 1. Zhodnocení loňského roku a schválení účetní uzávěrky

a/         příjmy v r. 2010:                                              947 410,- Kč

b/         výdaje v r. 2010:                                            1 570 447,-Kč

c/         rozdíl příjmů a výdajů za rok 2010:                    - 623 037,-Kč

d/         stav účtu a pokladny k 31.12.2010:

-          Pokladna:   7 017,-Kč

-          Banka:      63 016,-Kč

-          Celkem:    70 033,-Kč

e/         oprava kostela: Pokračování opravy dešťové kanalizace a dokončení interiérových omítek lodi kostela v hodnotě 638 614,-Kč (z toho grant MMO z r. 2009 činil 570 000,-Kč)

f/         zahájení rekonstrukce fary: obnova střešního pláště a oprava stropní konstrukce (proinvestováno 601 079,-Kč – plánujeme pokračování prací v r. 2011) – donoři: Kirche in Not (206 007,-Kč), ČEZ, a.s. (100 000,-Kč), MOb RaB (50 000,-Kč), dary (171 800,-Kč), účelové sbírky (62 277,-Kč)

g/         Grant pro mládež MOb RaB ve výši 10 000 Kč byl použit na akci Radvanický superschol.

h/         zapojení do projektu Noc kostelů a aktivování farní webové stránky – www.farnostradvanice.cz

 1. Výhledy na r. 2011-2012

a/         kostel: reklamace střechy (připravuje Ing. J. Koběrská), dokončení dešťové kanalizace, sanace a výmalba sákristií a kůru, dokončení ozvučení, zpovědní místnost nebo pevná dřevěná zpovědnice (?), příprava na registraci kostela jako kulturní památky (podpora p. starostky).

b/         farní budova:

- pokračování rekonstrukce – dokončení 1. etapy (střecha a stropní konstrukce 2. NP,

- začátek 2. etapy (vnitřní stavební konstrukce svislé i vodorovné, okna – cca 1 600 000,-Kč)

- závisí na úspěšnosti v získávání financí – zatím v r. 2011: (BOO – 140 000,-Kč, ČEZ, a.s. – 100 000,-Kč, dary – 26 000,-Kč, sbírky - 11 857,-Kč)

c/         Inventář – soupis dokončen, proběhne označení veškerého majetku.

d/         V r. 2012 proběhne nová volba ERF na dalších pět let.

V Radvanicích, 15.2. 2011

Zasedání ERF - 2010

Dne 15.2. 2010

 1. Zhodnocení roku 2009 a schválení účetní uzávěrky

a/ příjmy v r. 2009 – 959 727,- Kč

b/ výdaje v r. 2009 – 367 332,-Kč

c/ rozdíl příjmů a výdajů za rok 2009 – 592 395,-Kč

d/ stav účtu a pokladny k 31.12.2009:

-         pokladna – 4 807,-Kč

-         banka – 688 263,-Kč

-         celkem – 693 070,-Kč

e/ oprava kostela: Zpracován projekt a vydáno stavební povolení na provedení dešťové kanalizační přípojky. Vzhledem k pozdnímu schválení dotace MMO ve výši 570 000,-Kč bude akce termínově realizována do 30.6. 2010.

f/ Grant pro mládež MOb RaB ve výši 15 000 Kč byl použit na akci Radvanický superschol: Ondra Buchta vytvořil a spustil www.superschol.ic.cz

g/ Inventář – soupis dokončen, je třeba jej ale aktualizovat.

 

2.  Výhledy na r. 2010

a/  kostel: Proběhne další fáze výmalby a dokončení sanačních omítek (mimo sakristie), odvodnění a kanalizace.

b/ farní budova:  Ing. Jana Koběrská zpracovala projekt rekonstrukce (cca 3 000 000,-Kč). Na pokrytí nejnutnějších havarijních oprav potřebujeme cca 1 000 000,-Kč. Zatím byly poslány žádosti na MMO (Rada města) a Kirche in Not.

Složení ekonomické rady farnosti (ERF)

Ekonomická rada farnosti byla nově ustanovena dne 1.2.2007 s platností na 5 let v souladu se zásadami Biskupství ostravsko-opavského www.doo.cz a tvoří ji tito členové:

P. Marek Jargus, farář

p. Renáta Sotoniaková, účetní

p. Břetislav Buchta

p. Jan Lyčka, kostelník

p. Jiří David

kostel Neposkvrněného početí Panny Marie


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sbírky - 2011

Odeslané účelové sbírky v r. 2011:

27.2. Haléř sv. Petra 4200,-
27.3. Potřeby diecéze 1939,-
22.-23.4. Opravy chrámů ve Svaté zemi 1650,-
24.4. Kněžský seminář 2938,-
15.5. TV Noe 3586,-
9.6. Desátek DOO 17500,-
12.6. Diecézní charita 3247,-
21.8. DCHOO - Východní Afrika - humanitarní pomoc 6240,-
18.9. Církevní školství 3100,-
23.10. PMD - Světové misie 5100,-
13.11. Den Bible 2800,-
4.12. Potřeby diecéze 2230,-

Účelové sbírky na rekonstrukci fary v r. 2011:

2.1. 5557,-
6.2. 6300,-
6.3. 5143,-
3.4. 5100,-
1.5. 5600,-
5.6. 6850,-
3.7. 5750,-
7.8. 4500,-
4.9. 6050,-
2.10. 3750,-
6.11. 4050,-
24.-25.12. 10110,-

Sbírky - 2010

Odeslané účelové sbírky v r. 2010:

24.1. Haiti 10305,-
21.2. Haléř sv. Petra 3220,-
14.3. Potřeby diecéze 2390,-
2.-3.4. Opravy chrámů ve Svaté zemi 1600,-
4.4. Kněžský seminář 3061,-
9.5. Církevní školství - BiGy 2950,-
20.5. DOO - desátek 16600,-
23.5. Diecézní charita 4835,-
24.10. Misie - PMD 7102,-
14.11. Den Bible 3040,-
5.12. Potřeby diecéze 2280,-

Suma sbírek v letech 2002 - 2010

rok sbírky celkem odeslané
2002 167 606,- 40 700,-
2003 146 454,- 34 486,-
2004 190 039,- 36 462,-
2005 187 080,- 22 308,-
2006 170 227,- 64 618,-
2007 170 544,- 40 281,-
2008 154 235,- 44 410,-
2009 167 331,- 60 233,-
2010 180 731,- 57 383,-
2011 - -
2012 - -

Krádeže a poškození střech..... 19.-27.5.2011


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pokračování krádeží... 7.-8.6.2011


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu

Fotogalerie


int(3)